Kamil Najdrowski na Orlen Warsaw Marathon

Narodowe Święto Biegania zaprasza do Warszawy! Organizowany od 2013r., ORLEN Warsaw Marathon to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń biegowych w Polsce. Warszawa już po raz siódmy zamieni się w stolicę biegania. Dla Kamila Najdrowskiego – pełnomocnika Samorządu Studenckiego UKW ds. Sportu to już kolejna edycja tego sportowego święta! Trzymamy kciuki i czekamy na medale!

ORLEN Warsaw Marathon 2019 to już 7. edycja największej imprezy biegowej w Warszawie. 14 kwietnia biegacze zmierzyli się na dystansie maratońskim – 42,195 km, oraz na dystansie 10 km w biegu OSHEE.
ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa w Polsce. W sześciu edycjach wydarzenia wzięło udział prawie 200 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz 10 km. W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w maratonie mężczyzn, a wydarzenie posiada wyróżnienie IAAF Silver Label, przyznawane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), doceniające wysoki poziom sportowy i organizacyjny maratonu.

Konferencja Krajowa Parlamentu Studentów RP w Kościelisku w dniach 11-14 kwietnia

W dniach 11 – 14 kwietnia odbywa się coroczna Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. W ciągu 4 dni kilkaset przedstawicieli samorządów studenckich ze wszystkich regionów naszego kraju obraduje i spotyka się z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczestniczy w licznych szkoleniach.

Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP jest największą w Polsce, cykliczną inicjatywą skierowaną do samorządów studenckich. Co roku przyciąga ona szereg ważnych gości specjalnych. Zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji wspólnie dyskutują na tematy takie jak nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czy też kwestii związanych z przedsiębiorczością młodego pokolenia.


Dla Mediów

Samorząd Studencki uwidacznia swoje działania za sprawą swoich wewnętrznych, także zewnętrznych kanałów informacji dla swoich studentów. Współpracujemy z ośrodkami telewizji, radia i prasy w Bydgoszczy oraz regionie. Jesteśmy oczywiście zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy a sama organizacja Samorządu Studenckiego UKW chętnie zabierze głos w sprawach istotnych dla naszych żaków.

Stąd też w nowej wizji Samorządu Studenckiego Parlament Samorządu UKW powołał do życia funkcję rzecznika Samorządu Studenckiego w osobie Igi Piątkowskiej.

Kontakt do Igi to adres mailowy: rzecznikssukw@gmail.com

Do zadań Igi oraz osób jej podległych należy:

 • organizacja akcji promocyjnych dla kandydatów na studia w zakresie promocji rekrutacji,
 • wsparcie merytoryczne i kreatywne w akcjach promujących Samorząd Studencki UKW,
 • koordynowanie współpracy z organizacjami studenckimi i pozarządowymi,
 • administracja strony internetowej Samorządu oraz Social Media,
 • nadzór nad spójnym wizerunkiem Samorządu oraz materiałów promocyjnych realizowanych przez Samorząd,
 • kontakt z mediami i obsługa mediów w zakresie informacyjnym dotyczącym działań realizowanych przez Samorząd UKW,
 • działania wspierające komunikację wewnętrzną w Samorządzie,

PressPack dla Mediów oraz Zgłoszenie Wykorzystania Wizerunku

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY UCZELNI

19 marca 2019 r. odbyło się spotkanie władz rektorskich  z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat UKW 29 stycznia 2019 r., akty powołania.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania.

SKŁAD RADY UCZELNI

Przewodnicząca:

 • Lucyna Kopińska – Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA   

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

 • Justyna Mazur – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy
 • Elżbieta Rusielewicz – radna Rady Miasta Bydgoszczy

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

 • dr Aldona Chlewicka-Mączyńska – dyrektor Biblioteki UKW
 • prof. dr hab. Roman Leppert – kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki
 • prof. dr hab. Jacek Maciejewski – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego
 • Adrian Kaczorowski, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

fot. A. Obiała

więcej informacji:

#AkcjaEwaluacja

Akcja Ewaluacja – to nazwa naszego nowego przedsięwzięcia które ma na celu zwiększenie realizacji ankiet ewaluacyjnych w naszym USOSwebie. Popularyzacja tego typu wypowiedzi, oraz zwiększona świadomość wpływu takiego odzewu ma gigantyczną i nieocenioną możliwość ciągle zmieniać Uniwersytet na lepsze! Twoja opinia może wpłynąć na modyfikację elementów programu studiów, obsadę zajęć i na styl prowadzenia zajęć.Każdy wykładowca otrzymuje wyniki ankiet. Studenci otrzymują informacje o ogólnej ocenie zajęć w semestrze, działaniach podjętych celem poprawy i sposobach eliminowania zgłoszonych problemów.Działania te mają na celu dbałość o jakość kształcenia, modyfikację programów, korektę celów, efektów i metod nauczania. Dla władz Wydziału jest elementem polityki kadrowej, wpływa na rozstrzygnięcia w sprawach zatrudnienia oraz przyznawane nagrody.

 https://www.usosweb.ukw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/ankiety/index

II semestr II szansa Ubezpiecz się na UKW z PZU

Druga edycja ubezpieczeń już ruszyła!
Razem z bydgoskim oddziałem PZU porozumieliśmy się co do możliwości ubezpieczenia naszych studentów oraz zakresu tego ubezpieczenia, pod kątem studiowanych kierunków oraz ich możliwości jakie dają, czyli praktyk studenckich, mobilności (Erasmus+Most),  wyjazdów naszych naukowców, sportowców i artystów – suma ubezpieczenia dla studentów UKW to 40 000 zł. Oraz ubezpieczenia wszelkiej innej aktywności naszych żaków
w Bydgoszczy 24h/7 w okresie do 30 września 2019 r. 

Rozpocznij nowy rok akademicki pewnym krokiem! Pomyśl o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) stworzonym do rytmu z potrzebami studentów UKW!

Nasz pakiet ubezpieczeniowy zawiera:

 • NNW: 40 000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia: 4 000 zł
 • Dieta szpitalna w wyniku NNW: 100 zł/dzień
 • Śmierć przedstawiciela ustawowego: 4 000 zł
 • Poważne zachorowanie: 4 000 zł
 • Sepsa: 4 000 zł
 • Śmierć w wypadku komunikacyjnym: 10 000 zł
 • OC w życiu prywatnym + praktyki studenckie: 10 000 zł
 • 1 % sumy ubezpieczenia dla naszych studentów UKW to: 400 zł! 

Składka roczna: 60 zł:

Reguły Ubezpieczenia są proste. Samorząd Studencki UKW razem z PZU obejmuje ochroną wszystkich swoich studentów nie później niż 30 marca br. Wtedy bowiem zamykamy temat ubezpieczenia na naszej uczelni! Ubezpieczenie trwa do 30 września 2019 roku. Z nami ubezpieczyć się mogą także doktoranci! 

Wariant naszego ubezpieczenia to wariant II. Zakres i SU określone są w punkcie 5 polisy – wyciąg poniżej. Wariant II dodatkowo rozszerzony jest o świadczenia dodatkowe (poniżej na żółto). Dodatkowo w kartach produktu NNW – zaznaczono rozszerzenia jakie mamy w zakresie ubezpieczenia oraz w karcie produktu OC – zaznaczone wyłączenie, które mamy włączone do zakresu!

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

BLANKIET UBEZPIECZENIA – ULOTKA PZU UKW (możliwy wydruk lub realizacja przelewem internetowym)

→ Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW oraz dla studnetów UKW:

zwrot kosztów leczenia – w tym kosztów rehabilitacji,dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku,jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy,jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego,jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania,

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW – całość dokumentu (Wariant II)

→ OC – Podstawowe Informacje

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC


Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy, że zrobisz przelew internetowo lub na poczcie. W tytule podaj: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania i numer telefonu komórkowego. Zachowaj dowód wpłaty albo potwierdzenie przelewu – to dowód, że się ubezpieczyłeś.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym numery polis i zakres ubezpieczenia, znajdziesz na stronie www.samorzad.bydgoszcz.pl natomiast informacja o numerze polisy podana będzie również w gablocie przy biurze Samorządu Studenckiego UKW (ul. Łużycka 21 – Dom Studenta Atomek).

SOW-a Studencie Ogarnij Wiedzę

Samorząd Studencki UKW oraz Biblioteka UKW zapraszają na kolejną edycję akcji „SOWa — Studencie Ogarnij Wiedzę”.

W poniedziałek i środę biblioteka będzie czynna do godziny 22:00. W tym czasie będziesz mógł skorzystać ze Strefy Wolnego Dostępu. I swobodnie zasiąść do książek 🙂

Legitymacja studencka — nie zapomnij jej ze sobą zabrać !!!

Kiedy:
21 stycznia 19:00 – 22:00
23 stycznia 19:00 – 22:00
Gdzie:
Biblioteka Główna ul. Karola Szymanowskiego 3

Wykorzystaj mądrze dodatkowy czas!

WYDARZENIE NA FB:
https://www.facebook.com/events/2237414366506434/

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich

W dniach 11-13 stycznia 2019 r. odbył się zjazd FUniP w Białymstoku.
W trakcie posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego delegaci samorządów studenckich z polskich uniwersytetów udzielili absolutorium przewodniczącemu, wiceprzewodniczącym oraz sekretarzowi kadencji 2018-2019 oraz wybrali władze statutowe na kadencję 2019-2020. Podczas zjazdu zrealizowane były także szkolenia dla jego uczestników.

Władze statutowe na kadencję 2019/2020 w składzie:

➡️ Prezydium ⬅️

Przewodniczący 
Wojciech Skrodzki
(Uniwersytet w Białymstoku)

Wiceprzewodniczący 
Jakub Bator
(Uniwersytet Warszawski)

Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Strońska
(Uniwersytet Szczeciński)

Wiceprzewodniczący 
Rafał Koziołek
(Uniwersytet Jagielloński)

Wiceprzewodniczący 
Michał Karbowiak
(Uniwersytet Opolski)

Sekretarz 
Jakub Rzeźniczek
(Uniwersytet Rzeszowski)

➡️ Komisja Rewizyjna ⬅️

Krystian Filipek 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Maciej Rewucki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wojciech Sarnacki
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

27 Finał WOŚP już niedługo!

Studenci!

27 Finał WOŚP już niedługo!

Możecie przyłączyć się do aukcji.

Wystarczy, że w komentarzu pod postem  WOŚP na naszym FB  opiszecie przedmiot, który chcecie oddać, a my skontaktujemy się z Wami.

Wszystkie rzeczy, które zbierzemy zostaną przekazane do Bydgoskiego Sztabu WOŚP, a następnie wystawione na licytację na Allegro. Na Wasze komentarze czekamy do 7-01-2019

Świąteczna zbiórka zabawek dla Dzieci

W drugim tygodniu grudnia przeprowadziliśmy w murach naszej uczelni zbiórkę pluszaków dla Dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia. ☃️🎀
 
Przekazaliśmy 6 dużych kartonów zabawek dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bydgoszczy przy ulicy Stolarska 2.
 
Dziękujemy Wszystkim, którzy dołączyli się do akcji.
Największa radość jest z dzielenia. 🎁
Tak jak śpiewa Anna Szarmach najlepsze prezenty ukryte są w sercach😍❤️
 

Szkolimy się!

W ubiegłym tygodniu odbyły się w naszym biurze szkolenia i warsztaty:

Wtorek:
Sztuka negocjacji przy Ustawie 2.0.
Wykład na temat sztuki przemawiania.
Warsztaty merytoryczne o Ustawie 2.0.

Tego dnia gościliśmy : Pawła Nowaka (Krakowskie Stowarzyszenie Mówców) oraz Pawła Adamca (Polska Komisja Akredytacyjna)
Dziękujemy Panom za przygotowanie warsztatów oraz interesującego wykładu.

 

Środa:
Szkolenie z pierwszej pomocy.

Kurs przeprowadziła Akademicka Grupa Ratownicza, składająca się ze studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Przypomnieliśmy sobie m.in. jak pomóc w sytuacji zatrzymania akcji serca u niemowląt, dzieci i dorosłych, jak używać AED oraz jak pomóc osobie w momencie zakrztuszenia. Nie zabrakło również informacji jak postępować w przypadku oparzenia, krwawienia czy złamania. Nie zakończyliśmy szkolenia na samej teorii, każdy miał szanse przetrenować omawiane czynności na fantomach.

Dziękujemy Akademickiej Grupie Ratowniczej za szkolenie.

Mamy nadzieję, że żadna sytuacja nas nie zaskoczy i będziemy mogli bezpiecznie nieść pomoc

Maraton Pisania Listów Amnesty International – Podsumowanie

Dziś Dziesiątego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Z wielką dumą pragniemy podsumować Maraton Pisania Listów Amnesty International

Napisaliśmy 731 listów.
Zebraliśmy 45,46 zł podczas zbiórki na znaczki.

Dziękujemy za Honorowy Patronat Prezydenta Pana Rafała Bruskiego.
Dziękujemy za Patronat JM Rektora prof. dr hab. Jacka Woźnego.

Dziękujemy za wsparcie:
Domino’s Pizza Bydgoszcz
Drożdżowa Pychotka
Twenty Club Bydgoszcz

oraz Wam wszystkim, którzy poświęcili swój własny czas aby napisać list w obronie praw drugiego człowieka.

W sali 133
-spędziliśmy 687 minut
-wypiliśmy 50 litrów (kawy,herbaty)
-wypiliśmy 7 litrów mleka
-zużyliśmy 200 kubeczków papierowych
-zjedliśmy 100 drożdżówek
-osłodziliśmy życie 4 kg ciastek.
-sale zdobiło dwieście balonów
-nad akcją wartę trzymało 20 Wolontariuszy

Razem mamy siłę zmieniać świat! 

Dziękujemy 
Amnesty International Polska

 — rewelacyjnie.

Bydgoszcz Toastmasters Professionals

Galeria z  wydarzenia będącego wynikiem współpracy Bydgoszcz Toastmasters Professionals i Samorządu UKW 👩‍🏫
Niezwykle miło było Was poznać, porozmawiać i przede wszystkim pomóc przezwyciężyć strach przed wystąpieniem publicznym. 😎
Daliście czadu, do zobaczenia.

To wyjątkowe wydarzenie było idealną okazją do przełamania się i wyjścia na scenę! Spotkanie podczas którego nie tylko poznaliśmy jak funkcjonuje klub, ale także przekonaliśmy się jak ważna w dzisiejszych czasach jest sztuka prezentacji. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób możemy  wzbogacić swój życiorys o niezbędne w tych czasach umiejętności miękkie.

Parlament Studentów RP z nowym Przewodniczącym!

Wczoraj w Warszawie na Zjeździe Delegatów wszystkich Uczelni w Polsce po dwuletniej kadencji Tomasza Tokarskiego i jego Rady Wykonawczej wybrano nowe władze Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej! Byliśmy świadkami dwóch wizji Parlament Studentów, zaprezentowali ją: Filip Wiktor Ogonowski reprezentujący Politechnikę Wrocławską oraz Dominik Leżański reprezentujący  Politechnikę Łódzką. Już pierwsza tura głosowania pozwoliła wyłonić nowego szefa polskich studentów. Został nim Dominik Leżański. Jego wizja Parlamentu Studentów oraz skład Rady Wykonawczej zaowocował akceptacją przez większość delegatów środowiska studenckiego w kraju. 

Informujemy, że Zjazd Delegatów wybrał następujące osoby do Rady Studentów
na kadencję 2019-2020:
♦️ Czapla Paulina
♦️ Graca Magdalena
♦️ Klimczyk Michał
♦️ Kubacka Agnieszka
♦️ Kwiatkowski Szymon
♦️ Matyja Bogdan
♦️ Muskała Rafał
♦️ Ostrowski Mateusz
♦️ Pieńkosz Tomasz
♦️ Plona Katarzyna
♦️ Rewucki Maciej
♦️ Szawaryński Eryk

Wybrana została także Komisja Rewizyjna na lata 2019-2020 w składzie:
♦️ Bonikowska Maja
♦️ Dyszewski Paweł
♦️ Marcelina Kościołek
♦️ Moroch Piotr
♦️ Różański Jakub

 Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Akademia Przyszłości

Akademia Przyszłości od 2003 roku przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu. To całoroczny program indywidualnych spotkań z dzieckiem prowadzony przez Stowarzyszenie Wiosna.

Stowarzyszenie Wiosna prowadzi jeszcze drugi, ogólnopolski projekt – Szlachetną Paczkę. Podopieczni Akademii Przyszłości to mali ludzie „z długą historią”. Wśród dzieci obejmowanych programem Akademii Przyszłości:
• 64% dzieci nie ma wiary we własne możliwości,
• 61% dzieci ma niskie wyniki w nauce,
• 59% dzieci nie korzysta z wycieczek szkolnych,
• 58% dzieci ma trudności z czytaniem, pisaniem,
• 9% powtarza klasę, a 14% jest zagrożonych tą sytuacją,

Pracujemy według innowacyjnego i unikalnego Systemu Motywatorów Zmiany, który opiera się na metodologii projektowania doświadczeń. Celem jest przeniesienie dziecka poza horyzont znanego mu świata do świata, w którym może odnaleźć dla siebie nowe miejsce. Jest to nowoczesna odpowiedź na jednostronne przekazywanie wiedzy w formie nauczania i odpytywania. W ramach zajęć wolontariusz spotyka się raz w tygodniu, na godzinę ze swoim podopiecznym. Oprócz indywidualnych spotkań
z tutorem organizujemy dla naszych podopiecznych różne wydarzenia. Akademia Przyszłości współpracuje z konkretną Szkołą Podstawową, która wyrazi chęć udziału w programie. Szkoła wskazuje najsłabszych uczniów, a my uczymy je wygrywać. W Bydgoszczy Akademia współpracuje
w sześcioma szkołami podstawowymi. W tych szkołach tworzą się kolegia, czyli lokalne „oddziały” Akademii Przyszłości. Staramy się, aby każde kolegium liczyło 10 dzieci.

Świętujemy sto lat odzyskania niepodległości

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległość.
1️⃣9️⃣1️⃣8️⃣🇵🇱2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Dziś czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Maraton Listów Amnesty International na UKW w Bydgoszczy

W tym roku po raz pierwszy Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dołączył do mapy miejsc, w których odbywać się będzie Maraton Pisania Listów Amnesty International.

W dniach od 6 do 9 grudnia 2018 roku będzie można wziąć udział w akcji jednej z największych organizacji walczących o przestrzeganie praw człowieka.

Drzwi miejsca pisania listów będą otwarte dla wszystkich osób.
Jesteś studentem, mieszkańcem Bydgoszczy czy przyjechałeś odwiedzić nasze piękne miasto?  
–  przyjdź i napisz list w obronie praw człowieka.
GDZIE?
Główny Campus UKW ul.Chodkiewicza 30 sala 133

Link do wydarzenia na Facebook’u

Czym jest taki list? Dlaczego warto go napisać? Film na YouTube!

Wampiriada edycja Jesienna 2018

 Wampiriada edycja Jesienna 2018

W wtorek 24 października 2018 r. w murach naszej uczelni odbyła się jesienna edycja „Wampiriady”.
Dziękujemy Wszystkim Studentom, którzy oddali krew dla osób potrzebujących.
 Było 147 osób chętnych
 Zarejestrowało się 114 osób
 Krew oddało 84 osoby.

Dziękujemy naszym Partnerom za okazane wsparcie.

Bank Pekao S.A.
Twenty Club Bydgoszcz
Multikino Bydgoszcz
Domino’s Pizza Bydgoszcz
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum Konsol i Gier Wideo Prehistoria.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Manekin Bydgoszcz Fan Page
Restauracja Śródmieście
Bosfor Bydgoszcz
Bobby Burger Bydgoszcz
Fanaberia
Bistro QBK Qchnia Bez Kalorii
Drożdżowa Pychotka
Dziękujemy 

 

Zmiana Czasu!

Studencie pamiętaj!

Zmiana czasu 2018 na zimowy. Zegarki z czasu letniego na zimowy przestawiać będziemy jak co roku w październiku. Zmiana czasu nastąpi w niedzielę 28.10 z godziny 3 na 2. Czyli wskazówki zegarków przesuwamy do tyłu – o godzinę.

Stypendia 2018

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2018/2019 logowanie na wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach 18 października – 25 października 2018 roku. 

Wydrukowane wnioski należy złożyć w terminie: 18 października – 25 października 2018 r. w  Biurze lub Dziale:

 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
  adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek E, pokój 013 poziom -1
 • STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW, STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW:
  Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
  adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), pokój 1

Pytania prosimy kierować bezpośrednio na maila sspomocmaterialna@ukw.edu.pl

Honorowe studenckie oddawanie krwi! Vol. 1/2018

Kochani mamy jesień. Chcecie poprawić humor sobie i innym?
Prosty sposób, aby pomóc innym i usatysfakcjonować samych siebie! Przyjdźcie na Wampiriadę i ofiarujcie swoją krew. 

Gdzie? Kiedy? 

💉 23 października, godzina 9:00 – 15:00, budynek 2.1, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7.

💉 24 października, godzina 9:00 – 15:00, Centrum Inicjatyw Akademickich BEANUS, ul. Chodkiewicza 30, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 

Przed oddaniem krwi zwróćcie uwagę na cztery rzeczy: 
– zdrowie, 
– wypoczynek, 
– śniadanie, 
– chęci do dzielenia się życiem!

„Nie kombinuj, studiuj!”

Rozpoczynamy Ogólnopolską Kampanię Antyplagiatową „Nie kombinuj, studiuj!”.

Głównym założeniem projektu jest dbałość o jakość kształcenia i etykę studiowania na polskich uczelniach. Kampania ma na celu przede wszystkim zapoznanie studentów z tematyką ochrony własności intelektualnej i konsekwencjami związanymi z popełnieniem plagiatu.

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony www.nks.edu.pl
Można znaleźć na niej wiele interesujących artykułów odnoszących się do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz prawa autorskiego.

Organizatorami projektu są Forum Uniwersytetów Polskich oraz Parlament Studentów RP.

 

I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością za nami!

W dniach od 5-7 października odbyła się pierwsza tego typu Krajowa Konferencja poświęcona organizacjom zrzeszającym studentów z niepełnosprawnościami. W murach Uniwersytetu Kazimierza pod patronatem honorowym JM Rektora UKW prof. Jacka Woźnego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina mieliśmy okazję obserwować jak studenci z ograniczoną sprawnością fizyczną i intelektualną dają sobie radę z wyzwaniami stawianymi przez otaczający ich świat. Konferencja zaowocowała w wypracowane postulaty w kluczowych kwestiach z którymi mierzą się studenci niepełnosprawni. Zagadnienia te zostaną przekazane Ministrowi NiSW przez reprezentację wybraną podczas obrad. Jako Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mieliśmy ogromną przyjemność współpracować z głównym organizatorem wydarzenia tj. Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UKW oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych WSG.
To ogromny zaszczyt współpracować z takimi autorytetami jak Wojciech Sarnacki – Pełnomocnik Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ds. studentów z niepełnosprawnością. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten pionierski projekt, Panu Radosławowi Ciechańskiemu, Dawidowi Krasińskiemu oraz z ramienia Samorządu UKW – Annie Bartnik, Marcinowi Pezda, Karolinie Buczkowskiej, Andrzejowi Majewskiemu, Marii Redzimskiej, Dominice Jankowskiej, Agacie Goździk, Krzysztofowi Szumacherowi oraz Magdalenie Zuchniak
za organizację konferencji.

 

Ze studenckim pozdrowieniem

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Szkolenia z Zakresu Praw i Obowiązków Studenta na UKW!

W pierwszym tygodniu nowego roku akademickiego w oparciu o zdobytą wiedzę podczas szkoleń organizowanych przez Parlament Studentów RP, przygotowaliśmy dla naszych studentów wszystkich wydziałów spotkania szkoleniowe z zakresu Praw i Obowiązków Studenta 🙂 Dziękujemy za tak liczne przybycie i cieszymy się z Waszego zaangażowania podczas Szkoleń! Mamy jednocześnie nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do osiągnięcia najwyższych wyników w nauce na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

 

Ze studenckim pozdrowieniem

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 

 

Ubezpieczenie od Samorządu dla Studentów – czast start!

Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, razem z bydgoskim oddziałem PZU porozumieliśmy się co do możliwości ubezpieczenia naszych studentów oraz zakresu tego ubezpieczenia, pod kątem studiowanych kierunków oraz ich możliwości jakie dają, czyli praktyk studenckich, mobilności (Erasmus+Most),  wyjazdów naszych naukowców, sportowców i artystów – suma ubezpieczenia dla studentów UKW to 40 000 zł. Oraz ubezpieczenia wszelkiej innej aktywności naszych żaków
w Bydgoszczy 24h/7 w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. 

Rozpocznij nowy rok akademicki pewnym krokiem! Pomyśl o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) stworzonym do rytmu z potrzebami studentów UKW!

Nasz pakiet ubezpieczeniowy zawiera:

 • NNW: 40 000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia: 4 000 zł
 • Dieta szpitalna w wyniku NNW: 100 zł/dzień
 • Śmierć przedstawiciela ustawowego: 4 000 zł
 • Poważne zachorowanie: 4 000 zł
 • Sepsa: 4 000 zł
 • Śmierć w wypadku komunikacyjnym: 10 000 zł
 • OC w życiu prywatnym + praktyki studenckie: 10 000 zł
 • 1 % sumy ubezpieczenia dla naszych studentów UKW to: 400 zł! 

Składka roczna: 60 zł:

Reguły Ubezpieczenia są proste. Samorząd Studencki UKW razem z PZU obejmuje ochroną wszystkich swoich studentów
już od 1 października 2018 r. – bez względu na dzień ubezpieczenia. Nie później jednak niż 30 listopada br.
Wtedy bowiem zamykamy temat ubezpieczenia na naszej uczelni! Ubezpieczenie trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Z nami ubezpieczyć się mogą także doktoranci! 

Wariant naszego ubezpieczenia to wariant II. Zakres i SU określone są w punkcie 5 polisy – wyciąg poniżej. Wariant II dodatkowo rozszerzony jest o świadczenia dodatkowe (poniżej na żółto). Dodatkowo w kartach produktu NNW – zaznaczono rozszerzenia jakie mamy w zakresie ubezpieczenia oraz w karcie produktu OC – zaznaczone wyłączenie, które mamy włączone do zakresu!

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

BLANKIET UBEZPIECZENIA – ULOTKA PZU UKW (możliwy wydruk lub realizacja przelewem internetowym)

→ Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW oraz dla studnetów UKW:

 • zwrot kosztów leczenia – w tym kosztów rehabilitacji,
 • dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania,

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW – całość dokumentu (Wariant II)

→ OC – Podstawowe Informacje

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC


Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy, że zrobisz przelew internetowo lub na poczcie. W tytule podaj: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania i numer telefonu komórkowego. Zachowaj dowód wpłaty albo potwierdzenie przelewu – to dowód, że się ubezpieczyłeś.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym numery polis i zakres ubezpieczenia, znajdziesz na stronie www.samorzad.bydgoszcz.pl natomiast informacja o numerze polisy podana będzie również w gablocie przy biurze Samorządu Studenckiego UKW (ul. Łużycka 21 – Dom Studenta Atomek).

 


Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Ma charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczeń PZU SA, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, oraz zasady ustalania wysokości składek są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), NNW PZU Edukacja, Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz PZU OC Sport dostępnych na pzu.pl.

Ubezpiecz się na UKW z PZU!

Wsłuchując się w głos naszej społeczności akademickiej, po wielu rozmowach w wakacyjnych miesiącach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę ubezpieczenia dedykowane są tylko dla naszych studentów. Samorząd Studencki tej kadencji przyjął za priorytet dołożyć wszelkich starań i umożliwić naszym żakom odpowiedni komfort studiowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, poprzez uruchomienie ubezpieczenia studenckiego. Dlatego chcielibyśmy przedstawić Wam ofertę ubezpieczenia, którą przygotowaliśmy przez wakacyjne miesiące razem z bydgoskim oddziałem PZU!
 
Jesteś ubezpieczony na kwotę 40 000 zł (tzw. suma ubezpieczenia NNW) i OC na kwotę 10 000 zł. Płacisz tylko 60 zł (OC + NNW w pakiecie) za cały rok ubezpieczenia.
 
W jakich sytuacjach możesz skorzystać z ubezpieczenia? Ochroną objęte są wszelkie wypadki, które mogą się przytrafić m.in.:
-w czasie nauki, zajęć oraz PRAKTYK STUDENCKICH!
-w drodze na i z uczelni,
-w życiu prywatnym,
-podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie),
-przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą – TAKŻE PODCZAS WYJAZDÓW MOST I ERASMUS),
-w czasie wakacji / urlopu.
 
Pakiet skonstruowany przez nas oraz grupę PZU w Bydgoszczy jest dobrym pakietem dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Suma ubezpieczenia to aż 40 000 zł. Do podstawowego pakietu dołożyliśmy także ubezpieczenia na Waszych studenckich praktykach, dołożyliśmy starań aby ubezpieczenie obejmowało także wyjazdy Erasmus oraz Most. Suma 40 000 zł ubezpieczenia w pełni zabezpiecza także naszych sportowców czy studentów pracujących z często drogim sprzętem laboratoryjnym. 
 
Okres ubezpieczenia od 1 października 2018 do 30 września 2019!

Więcej informacji na temat Ubezpieczeń dla studentów będziemy mieć dla Was w przyszłym tygodniu oraz na spotkaniach dla pierwszorocznych w ramach szkoleń z Praw i Obowiązków Studenta!
 
Do zobaczenia!
Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta

Zapraszamy wszystkich studentów I roku I st.
do udziału w Szkoleniach z Praw i Obowiązków Studenta 

1 października widzimy się z Wydziałami:

– Administracji i Nauk Społecznych o godzinie 9:00 w Auli Nova (w budynku F – budynek leżący za budynkiem głównym przy ul. Chodkiewicza 30),
– Matematyki, Fizyki i Techniki o godzinie 9:00 (Copernicanum, aula 02),
-Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki (tylko dla kierunku wychowania fizycznego) od godziny 9:00,
-Pedagogiki i Psychologii (tylko dla kierunku psychologii) o godzinie 11:30 w budynku przy ulicy Staffa 1 w sali 302,

 

Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta realizowane jest przez wszystkie Samorządy Studenckie dla każdego pierwszorocznego studenta w kraju. Pomysłodawcą projektu jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzącymi szkolenie będą Eksperci Praw i Obowiązków którzy zostali przeszkoleni podczas Konferencji EPS
w Warszawie. Szkolenia są obligatoryjne do przebycia, a wiedza uzyskana podczas spotkań jest niezbędna
do przetrwania studenckiego życia na naszej uczelni! 🙂
Podczas szkoleń prowadzona będzie lista obecności przekazana do dziekanatów Waszych wydziałów.


Pozdrawiamy i widzimy się na szkoleniach! 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

V Konferencja Ekspertów Praw Studenta w Warszawie

V  Konferencja  Ekspertów  Praw  Studenta  odbyła  się  w  dniach  23  –  26.08.2018  roku.  Jest  ona  rokrocznie  organizowana  przez  Parlament Studentów  RP,  w  tym  roku  na  kampusie warszawskiej  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego.  Nasz  Samorząd  reprezentowali  Sandra  Krzyżanowska  z  Wydziału  Pedagogiki  i  Psychologii  oraz  Maciej  Skwierawski  z  Wydziału  Humanistycznego.  Konferencja  rozpoczęła  się  w  czwartkowe  popołudnie, tj. 23 sierpnia. Głównym  punktem  dnia  był  panel  dyskusyjny  na  temat  tzw.  Ustawy  2.0.  Nasi  samorządowcy  mieli  okazję  zapoznać się  z  wieloma  punktami  widzenia  i  opiniami  na  temat  tej  ustawy,  zarówno  ze  strony  środowiska  akademickiego,  rządowego  jak  i  biznesu.  

Kolejny  dzień  wypełniony  był  szkoleniami teoretycznymi na  temat  praw  i  obowiązków  studenta  czy  z  zakresu  autoprezentacji,  prowadzonymi  przez  ekspertów  PSRP.  Najważniejszym  wydarzeniem  dnia  było  wystąpienie  wicepremiera  RP,  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  Jarosława  Gowina.  Uczestnicy konferencji wzięli  również  udział  w  panelu  dyskusyjnym  nt.  organizacji  i  bezpieczeństwa  imprez  studenckich.   W sobotę, tj. 25 sierpnia samorządowcy zostali podzieleni na 8 grup w wyniku czego uczestnicy wzięli udział w warsztacie „Metodyka prowadzenia szkoleń” bardziej w kontekście praktycznym. Prowadzący zespoły dzieli się z uczestnikami własnymi doświadczeniami ze swoich wcześniejszych szkoleń oraz wprowadzali samorządowców w wygląd i sposób prezentowania prezentacji dla studentów pierwszego roku wszystkich uczelni jeszcze bardziej szczegółowo. Następnie został przeprowadzony specjalistyczny wykład na temat bezpieczeństwa studentów w temacie zorganizowanych grup przestępczych, gdzie można było zaczerpnąć wielu ciekawych informacji. W późnych godzinach popołudniowych w trakcie szkolenia o wsparciu i motywowaniu studentów, uczestnicy mogli podzielić się swoimi możliwościami jakie działają na różnych uczelniach lub sami wykazać się kreatywnością i wymyślić zupełnie nowe rozwiązania dla swoich uczelni. Niedziela miała charakter podsumowujący całą konferencję, uczestnicy mieli szansę jeszcze raz zobaczyć prezentacje i zadać w jej kwestii pytania. Na samym końcu Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Tomasz Tokarski przeprowadził szkolenie dotyczące Ustawy 2.0 jednak dotyczyła ona tylko i wyłącznie Samorządu Studenckiego. Uczestnicy zostali serdecznie pożegnani przez przewodniczącego PSRP i zmotywowani do dalszej samorządowej pracy w swoich macierzystych uczelniach.

 

Jako uczestnicy konferencji nauczyliśmy się przede wszystkim tego, że dzięki ciężkiej pracy, wykazaniu się kreatywnością można stworzyć coś tak ciekawego i sprawić by przyszłe pokolenia studentów również miały przede wszystkim motywację do działania na rzecz samych siebie, ale również braci studenckiej w swojej dalszej karierze studenta naszej uczelni.

 

Uczestnikami Konferencji Ekspertów Praw Studenta w tym roku byli: Sandra Krzyżanowska oraz Maciek Skwierawski.

Dziękujemy i życzymy wielu udanie przeprowadzonych szkoleń!  

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 2018

Drodzy Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przedstawiamy Wam ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa dotyczy skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki; scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich


USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


 

Kredyt Studencki 2018!

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2018 r. Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). W okresie od daty złożenia wniosku najpóźniej do 20 listopada 2018 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. Jedynie w przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym z ww. banków do 30 listopada 2018 r.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. W tym przypadku kredytobiorca ma prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie.

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2018 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku trudnej sytuacji życiowej lub utraty stałego źródła dochodu kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów (przykład zaświadczenia poniżej). Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich.

Ww. progi wysokości umorzenia dotyczą kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 i w latach późniejszych. W przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 lub w latach wcześniejszych, umorzenie będzie przysługiwało kredytobiorcom, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni – w wysokości 20%.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Więcej informacji na temat umorzeń.

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)

Świetny występ wioślarek UKW na AME w Coimbrze!

W ramach IV Europejskich Igrzysk Akademickich w portugalskiej Coimbrze (>4000 studenckich sportowców, z 350 wyższych uczelni, z 40 krajów), w dniach 16-18.07.2018 w Centrum Sportów Wodnych w Montemor-o-Velho, odbyły się Mistrzostwa Igrzysk (Akademickie Mistrzostwa Europy) w wioślarstwie. 
Pośród startujących w regatach 57 europejskich uczelni, w wioślarskiej rywalizacji wzięły udział – jako jedyna ekipa z Polski – studentki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Monika Kowalska i Klaudia Jedynak. Wystartowały w trzech konkurencjach: jedynce open i w kategorii lekkiej i wspólnie w dwójce podwójnej. Wszystkie trzy osady awansowały po przedbiegach do swoich wyścigów finałowych.
Największe nadzieje na dobry wynik wiązaliśmy ze startem Moniki w jedynce. Po rewelacyjnym przedbiegu w jedynkach kategorii lekkiej, w którym Monika zwyciężyła, w wyścigu finałowym, po bardzo zaciętej walce, zajęła… („najgorsze” dla sportowca – tuż za podium) – 4 miejsce. A tak niewiele brakowało do medalu…
W dwójce podwójnej dziewczyny uplasowały się na 5 pozycji a Klaudia w jedynce przypłynęła na 6. miejscu.
Trenerem i opiekunem wioślarek UKW był Lech Olszewski.

 

VIA: Facebook Wiosła UKW Bydgoszcz

Nasza Ania potrzebuje Twojej pomocy!

Kochani, wiemy że jeśli nadarzy się okazja to macie siłę i ochotę pomagać innym!

Dla nas to nic, dla Naszej Ani to wszystko

„Witam, nazywam się Ania i mam 22 lata. Od urodzenia choruje na zespół wad wrodzonych czyli zespół Klippla-Feila. Mam brak jednej nerki, wrodzoną wadę serca i uszkodzony praktycznie cały kręgosłup, rwa barkowa, kulszowa i udowa, zrośnięte kręgi szyjne, zniesiona lordoza, spina bifida s1 oraz deformację kręgów. Jestem objęta opieką wielu poradni specjalistycznych gdzie często są duże kolejki i muszę się leczyć prywatnie do tego dochodzi rehabilitacja. W moim mieście niestety niewielu fizjoterapeutów potrafi mi pomóc i często muszę dojeżdżać do innego miasta. Pieniądze, które uda mi się zebrać będą przeznaczone na dokładne badania kręgosłupa w celu kwalifikacji do operacji w szpitalu w Zakopanem na rehabilitację i pozostałe leczenie.

Z góry dziękuję za każdą złotówkę! 🙂 „

Nasza Ania w Samorządzie Studenckim pełni funkcję

Przewodniczącej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych


Wpłat indywidualnych można dokonywać na rachunek bankowy:

55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A. , Fundacja Studencka Młodzi Młodym
w tytule wskazując dopisek Partnera: Anna Bartnik 9076

Campus Studencki 2018 UKW Let’s GO!

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (LINK)  serdecznie zaprasza wszystkich studentów Naszych Wydziałów na najlepszy wyjazd integracyjny w Polsce, jakim bez wątpienia jest Campus Studencki!

Chcecie wejść hucznie w nowy rozdział swojego życia, zakończyć lato w wielkim stylu? To Campus Studencki jest właśnie dla WAS! Wakacyjna atmosfera w połączeniu z rozgrzaną słońcem plażą, imprezami, warsztatami i koncertami zintegrują Cię z innymi i przygotują na najlepszy okres w twoim życiu jakim są studia!

Ten wyjazd to 6 niezapomnianych dni podczas, których poznacie tysiące wspaniałych ludzi weźmiecie udział w wielu szkoleniach ale przede wszystkim będziecie się dobrze bawić podczas atrakcji które dla was przygotowujemy. W jego trakcie otrzymacie cenne informacje dotyczące studiowania, a także będziecie mieli okazję nawiązać nowe znajomości oraz rozwijać kompetencje społeczne. Campus Studencki zintegruje Was z ogólnopolskim środowiskiem studenckim!

Nie ważne czy dopiero stawiasz pierwsze kroki w studenckim życiu, czy jesteś już weteranem sesyjnych przeżyć. W Łazach dla każdego znajdzie się miejsce. UKW to my, a gdzie mamy możliwość poznać się najlepiej? Tylko na Campusie Studenckim! Tutaj udowadniamy, iż wydziały nie mają znaczenia. Czy studiujesz na Politologii, Dziennikarstwie czy Wychowaniu Fizycznym -> jesteśmy przecież jedną wielką społecznością Uniwersytecką.

Termin: 4-9 września 
Miejsce: ŁAZY k/Mielna 

Cena Campusu Studenckiego to 499 zł i obejmuje: 
– zakwaterowanie w pokojach z łazienkami w ośrodkach przy plaży. 
– wyżywienie : śniadania i obiadokolacje
– udział w koncertach, pool party i imprezach tematycznych
– udział w warsztatach, szkoleniach i wykładach
– wstęp na wszystkie imprezy (namiot główny, karaoke, imprezy w ośrodkach, Beach Party)
– gadżet Campusowy
– ubezpieczenie NNW
– setki nowych znajomości 
– I NAJLEPSZA INTEGRACJA TEGO ROKU!

Rejestracja rusza już !
http://goodgo.pl/system4/rej/index.php/uczestnik/rejestracja/5

Rejestrujcie sie już teraz i przekonajcie się sami, że Campus to najlepsza opcja na wrzesień! Więc zabierzcie swój bagaż doświadczeń, jak i niepewności związany ze studiami do Łaz. Pozwólcie, by wrzesień 2018 eksplodował niekończącą się ilością pozytywnych wrażeń, nowych przyjaźni, najpiękniejszych wspomnień i niespotykaną nigdzie indziej integracją! Zacznijcie pisać nowy rozdział studenckiej przygody właśnie z nami i właśnie w Łazach! 

 

Koordynatorem Campusu Studenckiego Łazy 2018 jest Andrzej Majewski, Przewodniczący Komisji Promocji Samorzadu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

adres mailowy do Andrzeja: andrzejmayewski@gmail.com

 

Zobaczcie jak bawiliśmy sie w zeszłym roku 😍

Organizatorem Campusu Studenckiego jest Fundacja Jeden Uniwersytet

Mila Kazimierzowska. „Janek byłby szczęśliwy, widząc tylu biegaczy”

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. zw. dr hab. Jacek Woźny, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Andrzej Półgrabski oraz Dyrektor II O

ddziału Banku PeKaO S.A. w Bydgoszczy, Teresa Opoka serdecznie zapraszają wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w II Otwartym Biegu UKW MILA KAZIMIERZOWSKA im. Janka Zmudzińskiego. Biegi w różnych kategoriach wiekowych, w tym rangi Mistrzostw Akademickich, odbędą się w niedzielę 17 czerwca 2018 roku. Start od godziny 10.00 przy biurowcu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

Wpisowe uczestników Biegu przekazane zostanie na cel charytatywny.

Więcej szczegółów:

ORGANIZATORZY:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Life+ Joanna Maciejewska

Partnerzy:
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.
Bank PeKaO S.A.

CELE
Upamiętnienie trenera Jana Zmudzińskiego, twórcy AZS Bydgoszcz. 
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form rekreacji ruchowej.

Bieg odbędzie się 17 czerwca 2017r. start godzina 10:00 na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W programie zawodów będą:
Bieg memoriałowy im. Janka Zmudzinskiego na dystansie jednej mili (1609 metrów)
I Mistrzostwa Polski Studentów w ulicznym biegu na 1 milę (klasyfikacja indywidualna i drużynowa kobiet i mężczyzn, w skład drużyny wchodzą trzy lub więcej studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności drużyn decyduje suma czasów trzech pierwszych zawodniczek, zawodników danej Uczelni);

Bieg dla dzieci na dystansach:
– Mila Przedszkolaka (do 6 lat), dystans 1609-0 = 169 metrów,
– Mila Małego Żaka (klasy 1-3), dystans ćwierć mili (402 metry),
– Mila Żaka (klasy 4-6), dystans pół mili (804,5 metra).

Bieg otwarty na dystansie 3 mil (4827 metrów);

I Mistrzostwa Polski Studentów w biegu sztafetowym 3×1 mila (klasyfikacja kobiet i mężczyzn, w skład sztafety wchodzą trzy studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności sztafet decyduje miejsce zawodnika z ostatniej zmiany na mecie, każdy uczestnik sztafety może startować tylko raz i tylko w jednej sztafecie, zawodnicy startujący w biegu indywidualnym Mistrzostw Polski Studentów mogą brać udział w biegach sztafetowych).

Miejsce zawodów: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców