Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Przyrodniczych w kadencji 2017-2019 jest Alek Antypenko

Służę pomocą pod adresem sswnp@ukw.edu.pl 
oraz na stronie naszego wydziału na Face: www.facebook.com/SSWNPUKW/