Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Wydziału Edukacji Muzycznej w kadencji 2017-2019 jest Justyna Gadzińska

 

Służę pomocą pod adresem sswem@ukw.edu.pl 
oraz na stronie naszego wydziału na Face: www.facebook.com/SSIEMUKW/