Studencie!

Ubezpiecz się z UKW

https://bezpieczny.pl/studia/02566

Aby zapewnić odpowiedni komfort studiowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, chcielibyśmy przedstawić Wam ofertę ubezpieczenia dedykowaną specjalnie dla naszych studentów UKW, która została przygotowana przez portal Bezpieczny.pl 😊

Poprzez użycie kodu z grafiki, który daje 10% rabat na ubezpieczenie, płacisz już od 49,50 zł za cały rok i jesteś ubezpieczony na kwotę 32 000 zł (suma ubezpieczenia NNW).

  • Ubezpieczenie NNW Studenta to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym ochrona działa 24h/dobę i na całym świecie. Obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność za zdarzenia nagłe, gwałtowne i nieprzewidziane.
  • Ubezpieczenie OC Studenta, tj. odpowiedzialności cywilnej, obejmujące szkody nieumyślnie wyrządzone przez studenta w związku z wykonywaniem przez niego praktyk, jego nauką na uczelni i czynnościami życia prywatnego.
  • Ubezpieczenie NNW obejmuje również pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zdiagnozowaniem choroby Covid-19. Jeżeli pobyt w szpitalu trwał minimum 2 dni od dnia zdiagnozowania.
  • Ubezpieczenie jest ważne przez rok akademicki 2022/2023

LINK DO STRONY GDZIE MOŻESZ SIĘ UBEZPIECZYĆ:
http://bezpieczny.pl/studia/02566