CO TO?

Stypendium rektora to pomoc materialna przyznawana studentom UKW za wysoką średnią, osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne uzyskane w roku poprzednim, przez Rektora na wniosek studenta.

DLA KOGO?

O stypendium mogą się ubiegać:

  • Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie;
  • Studenci (z aktualnym statusem studenta) PO ukończeniu pierwszego roku studiów;
  • Studenci którzy KONTYNUUJE studia na II stopniu po ukończeniu studiów I stopnia ale NIE DŁUŻEJ niż przez 3 lata.

Stypendium to otrzymuje NIE WIĘCEJ niż 10% liczby studentów każdego KIERUNKU studiów.

JAK?

Krok 1

Przez cały rok akademicki od 1 października do 30 września „zbieramy” osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne jak i staramy się uzyskać jak najwyższą średnią. Do każdego osiągnięcia potrzebujemy zaświadczenie potwierdzające nasz udział od organizatora konkursu/zawodów/konferencji/itd. (w przypadku współpracy z zagranicą lub inną uczelnią w kraju potrzebujemy zarówno zaświadczenie z uczelni zagranicznej lub innej w kraju jak i z naszego uniwersytetu). Wszystkie wymagania co do zaświadczeń znajdują się w katalogu osiągnięć punktowanych do stypendium Rektora.

Krok 2

Na początku nowego roku akademickiego gdy zostanie otwarty system składania wniosków w ciągu 2 tygodni MUSIMY wypełnić oraz Złożyć wniosek o stypendium w USOS-ie i go wydrukować .

Uważamy by wydrukować CAŁY, ZATWIERDZONY wniosek.

Krok 3

W ciągu tych samych 2 tygodni wydrukowany wniosek zanosimy lub wysyłamy do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich mieszczącego się w akademiku nr 1 Romek na ul. Łużyckiej 24 (na czas remontu akademika nr 1 DRiSS znajduje się na Łużyckiej 21).

Krok 4

Jeżeli wniosek został prawidłowo wypełniony i złożony (o ewentualnych błędach zostaniemy poinformowani w momencie składania wniosku lub telefonicznie) trwa wstępna weryfikacja wniosku. Następnie wniosek trafia do Uczelnianej Komisji Stypendium Rektora, gdzie jest dokładnie sprawdzany. I gdzie liczone są punkty, które otrzymał student według taryfikatora podanego w katalogu osiągnięć.

Suma uzyskanych punktów = uzyskana średnia ocen z roku poprzedniego*10 + punkty za osiągnięcia naukowe + punkty za osiągnięcia sportowe + punkty za osiągnięcia artystyczne.

Jeżeli NIE posiadamy żadnych osiągnięć średnia MUSI wynosić MINIMUM 4.0!!

Cierpliwie czekamy na zmiany statusu wniosku na USOSweb.

Gdy komisja upora się ze wszystkimi wnioskami decyzje zostają wprowadzane do systemu.

Dla osób które otrzymały stypendium to już wszystko jednak co zrobić gdy go nie otrzymamy?

Krok 5

Jeżeli nie otrzymaliśmy stypendium nie wszystko jest stracone, teraz czekamy decyzję, która będzie dostępna w systemie USOS, wyjaśniającą dlaczego nie otrzymaliśmy stypendium w I instancji. Czy brakowało jakiś pieczątek, czy brakowało nam punktów, czy też nie mieliśmy wszystkich potrzebnych zaświadczeń…

Krok 6

Uzupełniamy ewentualne braki pieczątek lub zaświadczeń.

Krok 7

Piszemy odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej do Komisji Odwoławczej z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Krok 8

Mamy 2 tygodnie po otrzymaniu pisemnej decyzji na napisanie i złożenie (również w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich na Łużyckiej) odwołania wraz z ewentualnymi brakującymi dokumentami.

Krok 9

Znów czekamy. Teraz nasze odwołanie oraz wniosek trafia do Komisji Odwoławczej. Po weryfikacji dostaniemy pisemną decyzję czy otrzymaliśmy stypendium w drugiej instancji.

W I turze stypendium jest przyznawane 8% studentów danego kierunku, pozostałe 2% jest przeznaczone na odwołania. Razem zgodnie z regulaminem stypendium otrzymuje 10%.