Strona

Szkolenie I rok

2014-12-19 00:00:01 | aktualizacja: 2018-01-17 21:05:54

Szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy są prowadzone z myślą o nowych żakach, którzy na studiach wyższych napotykają na swojej drodze wiele wyzwań. Te spotkania dostarczają wielu informacji niezbędnych do sprawnego rozwiązania wszelkich spraw związanych z życiem akademickim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowych studentów, Samorząd Studencki naszej Uczelni uświadamia, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach, gdzie znaleźć odpowiednią i rzetelną pomoc oraz kto najszybciej może im ją zapewnić.

Zgodnie z regulaminem studiów każdy student ma prawo do odbycia takiego szkolenia. Dzięki współpracy i przy wsparciu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej studenci mogą liczyć na porady, konsultacje i prawne rozwiązania swoich problemów.

Jednak te szkolenia to nie tylko poradnik „How to deal with the problems”, to przede wszystkim spotkania uświadamiające, jakie obowiązki względem uczelni oraz społeczności akademickiej czekają nowo przyjętych w poczet studentów.

W roku akademickim 2013/14 przeprowadzono pilotażowe szkolenie z zakresu praw i obowiązków dla studentów I roku I stopnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wzięło w nim udział około 500 studentów. W kolejnym roku udało się przeprowadzić owe szkolenia na wszystkich wydziałach na całym Uniwersytecie. Łączna liczba uczestników wynosiła około 1,5 - 2 tys. osób.

Treść szkoleń obejmowała m.in.: prawa studenta, obowiązki studenta, władze Uczelni, studencki savoir-vivre, Samorząd Studencki, Ja-Student, starosta roku, dziekanat/instytut, opiekun roku, zajęcia, sesję egzaminacyjną, akty prawne, pomoc materialną, nowelizację ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, organizacje studenckie, kontakty do osób odpowiedzialnych za poszczególne sprawy.

Zachęcamy wszystkich nowych studentów do wzięcia udziału w tych szkoleniach!

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2018 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi