Strona

Koła naukowe

2014-12-19 00:00:47 | aktualizacja: 2018-01-17 21:05:54

Działalność studencka po godzinach

Działalność w studenckich kołach naukowych stanowi okazję do rozwoju naukowego studentów. Koła naukowe organizują sesje i konferencje, spotkania z ludźmi nauki i kultury, wydają pisma, prowadzą badania terenowe, uczestniczą w sesjach naukowych organizowanych przez inne ośrodki akademickie w Polsce oraz podejmują aktywność związaną z ich zainteresowaniami.

Źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność

1.    Poszukując sponsorów - można w tym zakresie skorzystać z pomocy i doradztwa Działu Promocji UKW.

2.    Dotacje uczelni - przyznawane przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. Wnioski należy składać do końca października w sekretariacie.

3.    Dotacje MENiS - wnioski należy składać w sekretariacie Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia do końca października każdego roku.

Rejestracja Koła Naukowego

Rejestracje Kół Naukowych działających w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dokonywane są w Sekretariacie Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, przy ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 34 19 319.

Pełnomocnik Samorządu Studenckiego ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich UKW

Rafał Bagrowski

rafaelbagrowski@gmail.com

tel.: 790 - 429 - 080

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

●     Koło Naukowe Bibliotekoznawców

dr Bernardeta Iwańska-Cieślik – Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii www.kinib.kolo.ukw.edu.pl

●     Studenckie Koło Filozofów

dr Jarosław Jakubowski – Instytut Filozofii

●     Koło Studentów Administracji ADMINISTRARE

dr Zbigniew Bukowski – Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

●     Koło Naukowe Prawo i Społeczeństwo

dr Marcin Skinder – Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

●     Koło Naukowe Studentów Socjologii

dr Piotr Siuda - Katedra Socjologii

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

●     Studenckie Koło Podróży Literackiej

dr Gerard Guźlak – Instytut Filologii Polskiej

●     Studenckie Koło Historyków

dr Marek Zieliński – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

●     Koło Naukowe Studentów Politologii

dr Kamila Sierzputowska – Instytut Nauk Politycznych

●     Studenckie Koło Naukowe Polonistów

dr Mirosław Gołuński - Instytut Filologii Polskiej

●     Koło Naukowe Studentów Germanistyki

dr Rafał Pokrywka – Katedra Germanistyki

●     Studenckie Koło Filmoznawców

dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. nadzw. UKW – Instytut Filologii Polskiej

●     Koło Inicjatywy Dziennikarskiej Atheneum

dr Aleksandra Norkowska – Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

●     Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców

dr Paweł Schreiber – Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

●     Koło Stosunków Międzynarodowych

dr Monika Opioła-Cegiełka – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

●     Koło Naukowe Kulturoznawców

dr Katarzyna Smyczyńska - Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

●     Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne

dr Elżbieta Łukasiewicz - Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

●     Studenckie Koło Naukowe "Przekładka"

mgr Maciej Adamski, Katedra Filologii Angielskiej

●     Koło Naukowe Języka i Kultury Arabskiej

dr Sebastian Bednarowicz – Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

●     Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego "Cavendo tutus"

dr Sławomir Sadowski - Instytut Nauk Politycznych

●     Doktoranckie Koło Naukowe Filologów

prof. dr hab. Lidia Wiśniewska - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

●     Koło Naukowe "Studenckie Bractwo Rekonstrukcji Wczesnośredniowiecznej IKORNAR"

dr Michał Mochocki - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

●     Organizacja doktorancka Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce

dr Alina Kaszkur – Instytut Nauk Politycznych

●     Koło Naukowe Historii Sztuki

dr Barbara Gawęcka – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

●     Studenckie Koło Naukowe Informatyki

dr Wiesław Urbaniak – Instytut Matematyki

●     Koło Naukowe Dydaktyki Informatyki i Matematyki OMEGA

dr Katarzyna Chmielewska – Instytut Matematyki

●     Studenckie Koło Komputerowego Wspomagania Projektowania

dr Marek Macko – Instytut Techniki

●     Sekcja Kultury Fizycznej

dr inż Ryszard Pujszo

●     Koło Informatyków (przy Instytucie Fizyki)

●     Koło Fizyki i Astronomii

●     Koło Technik Informatycznych

dr Grzegorz Domek – Instytut Techniki

●     Koło Technologii Informacyjnej i Mediów w Edukacji

dr Maria Kajdasz-Aouil – Instytut Techniki

●     Bractwo Studenckie Cogito

dr Grzegorz Domek – Instytut Techniki

●     Koło Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki Organicznej

dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw. UKW, dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Instytut Fizyki

●     Koło Naukowe "Inkubator Innowacji Technologicznych"

mgr Piotr Kotlarz, dr inż. Maciej Piechowiak - Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej

●     Koło Technollogii Informacyjnej i Mediów w Edukacji

dr Maria Kajdasz-Aouil - Instytut Techniki

●     Bractwo Studenckie Cogito

dr inż. Ryszard Pujszo - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

●     Koło Motoryzacyjne "98oTeam"

dr Małgorzata Schneider - Instytut Techniki

●     Bractwo Studenckie "Xunil"

dr inż. Maciej Piechowiak - Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej

●     Koło Naukowe Architektury Systemów Komputerowych i Mechatroniki AskMe

dr Janusz Łukowski, mgr Zbigniew Szczepański

●     Koło Naukowe Techniki Uzbrojenia i Technik Bezpieczeństwa

dr Waldemar Nowosielski - Instytut Techniki

●     Naukowe Koło Kryminalistyki

dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw. UKW i mgr Adam Gotowicz, Instytut Fizyki

●     Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej

dr Piotr Rytlewski - Instytut Techniki

●     Koło Naukowe WyKoNa

dr Radosław Drelich - Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

●     Koło Naukowe Studentów Geografii

mgr Michał Januszewski - Instytut Geografii

●     Koło Turystów "Europejski Wędrowiec"

dr Maria Dombrowicz - Instytut Geografii

●     Koło Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

dr Alicja Kostencka - Instytut Kultury Fizycznej

●     Koło Naukowe "Co w trawie piszczy"

dr Mirosława Cieślicka, dr Błażej Stankiewicz - Instytut Kultury Fizycznej

●     Koło Naukowo-Turystyczne "EXTREMUS" - Instytut Geografii

dr Alicja Gonia, dr Rafał Gotowski, mgr Alicja Łątka

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH

●     Koło Naukowe Przyrodników

mgr Ewa Wachowiak – Instytut Biologii Środowiska

●     Koło Biologii Molekularnej

mgr Zofia Ostrowska - Instytut Biologii Eksperymentalnej

●     Koło Naukowe Biotechnologów

dr Małgorzata Śliwińska - Instytut Biologii Eksperymentalnej

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

●     Studenckie Koło Psychologii Społecznej

dr Alicja Malina – Instytut Psychologii

●     Koło Młodych Pedagogów; www.kmp.korix.pl

dr Helena Ostrowicka - Instytut Pedagogiki

●     Studenckie Koło Psychologii - Neuropsychologia

dr hab. Edward Gorzelańczyk prof. nadzw. UKW – Instytut Psychologii

●     Koło Historii Wychowania i Filozofii Edukacji

dr Ilona Błaszczyk, dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW – Instytut Pedagogiki

●     Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii

mgr Ewa Wyrzykowska – Instytut Psychologii;  Sekcja Filmowa Koła Psychoterapii "Projekcja"

●     Koło Naukowe Socjologii Wychowania i Resocjalizacji www.facebook.com/KNSiWiR

dr Agnieszka Latoś – Instytut Pedagogiki

●     Koło Naukowe Dydaktyków

prof. dr hab. Ewa Filipiak – Instytut Pedagogiki

●     Koło Naukowe Questio

dr Danuta Seredyńska, mgr Katarzyna Grzesiak - Instytut Pedagogiki

●     Koło Naukowe Wolontariatu "Niestrudzeni"

dr Joanna Rajang - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Terapii Pedagogicznej

prof. dr hab. Ewa Filipiak – Instytut Pedagogiki

●     Koło Naukowe Psychologii w Służbie Profilaktyki i Prewencji

dr Marta Kosiol - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Studentów Rozwojowych

dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka - Instytut Psychologii

●     Studenckie Koło Naukowe Badań nad Osobowością

dr Aleksandra Błachnio - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Animatorów Społeczno-Kulturowych

dr Elżbieta Okońska - Instytut Pedagogiki

●     Koło Naukowe - Towarzystwo Oświaty Filozofii i Ludoznawstwa

dr Halina Laskowska - Instytut Pedagogiki

●     Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej

mgr Izabela Grzankowska - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju "Progresywni"

dr Magdalena Miotk-Mrozowska - Instytut Psychologii

●     Studenckie Koło Seksuologiczne

dr Zdzisław Sybilski - Instytut Psychologii

●     Studenckie Koło Naukowe Arteterapii

dr Joanna Lessing-Pernak - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Psychologii Sportu

dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Psychologii Społecznej

dr Alicja Malina - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Psychologii Zdrowia

dr Anna Ratajska - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Praktyki Psychologicznej

dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. - Instytut Psychologii

●     Koło Naukowe Doradców Zawodowych i Personalnych

mgr Katarzyna Ludwikowska - Instytut Pedagogiki

●     Koło Naukowe ABC Młodego Badacza

dr Marta Kosiol, dr Magdalena Zając - Instytut Psychologii

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

●     Koło Naukowe Studentów Muzyki

opiekun koła - dr Benedykt Odya

●     Koło Naukowe Miłośników Sztuki

opiekun koła - dr hab. Arkadiusz Kaczyński

KOŁA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

●     Międzywydziałowe Studenckie Koło Kresoznawcze

mgr Barbara Maklakiewicz – Biblioteka Główna

●     Koło „Radio Uniwersytet”

dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. UKW

●     Akademicki Krąg Instruktorski ZHP im. Janusza Korczaka

mgr Barbara Maklakiewicz – Biblioteka Główna

●     Akademickie Centrum Wolontariatu

Nina Woderska

●     Niezależne Zrzeszenie Studentów UKW

przewodniczący - Sławomir Mierkiewicz

●     Studencka Organizacja Wymian Studenckich

dr Katarzyna Chmielewska - Instytut Matematyki

●     Zrzeszerzenie Studentów Niepełnosprawnych

mgr Radosław Cichański

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2018 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi