Strona

Granty

2015-02-17 21:35:11 | aktualizacja: 2018-01-17 21:05:54

„Rozwój i innowacyjność” – zgarnij dofinansowanie na realizację swojego projektu!

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest za­rów­no do kół na­uko­wych, or­ga­ni­za­cji stu­denc­kich, jak i ża­ków niezrze­szo­nych w żad­nych or­ga­ni­za­cjach stu­denc­kich. Dzięki konkursowi KAŻDY może zdobyć dofinansowanie na rozwój naukowy.

Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: na najlepszą inicjatywę studencką podjętą przez koła naukowe oraz na najlepszą inicjatywę studencką podjętą przez studenta.

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie złożyć odpowiedni wniosek do Kapituły Konkursowej, w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Studenckiego UKW. Ważne jest to, że każde koło naukowe, organizacja studencka czy też sam student może złożyć więcej niż jeden wniosek.

Kapituła Konkursowa ocenia dostarczone projekty pod względem innowacyjności, zasięgu, celu inicjatywy oraz poziomu aktywizacji społeczności akademickiej.

Konkurs „Rozwój i innowacyjność” po raz pierwszy został ogłoszony 15 marca 2013 roku. Wówczas pula pieniędzy na wsparcie finansowe wynosiła po 3 tys. złotych w każdej z dwóch kategorii konkursowych – maksymalnie 1 tys. złotych dla jednego uczestnika konkursu.

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2018 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi