Strona

Godziny rektorskie i godziny dziekańskie

2015-03-31 11:05:43 | aktualizacja: 2018-01-17 21:05:54

Godziny rektorskie i dziekańskie

Rok akademicki 2015/2016 

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ogłasza godziny dziekańskie na dzień 22.12. od godziny 13.00.

Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłosił godziny dziekańskie od godziny 12.00 na dzień 22.12.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki ogłosił godziny dziekańskie od godz. 13.00 w dniu 22.12.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie od godz. 12.00 w dniu 22.12.

**********

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia w dniu 2 listopada ogłosił godziny rektorskie, dzięki czemu dzień ten jest wolny od zajęć! 

.....................................................................................................................................................

Rok akademicki 2014/2015

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych w dniu jutrzejszym tj. 2.04 ogłasza godziny dziekańskie od rana do godziny 14.00.

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej ogłosił godziny dziekańskie w dniu 2 kwietnia do godz.14.00.

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw., ogłosiła godziny dziekańskie 2 kwietnia br. w godz. 8 - 14.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii na prośbę Samorządu Wydziałowego ogłosiła godziny dziekańskie w dniu 02.04.2015 do godziny 14:00, tym samym dzień jutrzejszy jest dniem całkowicie wolnym od zajęć dydaktycznych na WPiP.

Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki w dniu jutrzejszym tj. 2.04 ogłasza godziny dziekańskie od rana do godziny 14.00. Zatem jutro cały dzień wolny dla WMFiT!

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, prof. Zygmunt Babiński, również ogłosił godziny dziekańskie do godz. 14.00 w dniu 2 kwietnia. 
 
Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Jacek Woźny, na prośbę Wydziałowego Samorządu Studenckiego, ogłosił godziny dziekańskie w dniu 2 kwietnia do godz. 14.00. Tym samym studenci WH mają ten dzień wolny. 

Informujemy, że Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, prof. M. Zawodniak, na wniosek Samorządu Studenckiego UKW, ogłosił godziny rektorskie w dniu 2 kwietnia 2015 r. od godz. 14.00. 

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2018 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi