Semestr letni

19.02.2018 r. – 18.06.2018 r.*
okres zajęć dydaktycznych

29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.
przerwa świąteczna

30.04.2018 r. – 05.05.2018 r.
dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.06.2018 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.06.2018 r. – 05.07.2018 r.
sesja egzaminacyjna

03.09.2018 r. – 12.09.2018 r.
sesja egzaminów poprawkowych

13.09.2018 r. – 30.09.2018 r.
termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2017/2018

*26 marca 2018 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek oraz w dniu 28 marca 2018 r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.