Pomoc Materialna

Regulamin Pomocy Materialnej

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Katalog Osiągnięć Rektora 2017/2018

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego

Wniosek o przyznanie zapomogi

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej

Odwołanie 2017/2018

Dydaktyka

Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkeigo

Podanie o powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym

Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów