Poniższe wnioski oraz oświadczenia powinny być używane tylko, gdy staramy się o stypendium w trakcie trwania roku akademickiego (po zakończeniu tur do wypełniania wniosków w systemie USOS):