Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Marcin Pezda
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego – Marta Woźniakowska