Pełnomocnik ds. Kontaktów Studenckich jest pełnomocnikiem powołanym przez Parlament Samorządu Studenckiego UKW na wniosek Przewodniczącego w grudniu 2018 r.
Jego rola skupia się najbardziej wokół kontaktu ze studentami 
w przestrzeni massmediów i społeczności akademickiej w Internecie,
także budowaniu pozytywnego wizerunku Samorządu w sieci czy przekazywaniu
nowych treści poprzez studencki mailing. 

 

Tę rolę w kadencji 2017-2019 pełni Kacper Urbański 
Znajdziecie go pod ogólnym adresem samorzad@ukw.edu.pl