Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Samorządu Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. na macierzystej Uczelni, także zgodnie ze Statutem UKW oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego.

Pełnomocnik ten jest Pełnomocnikiem Zadaniowym Parlamentu Samorządu Studenckiego.
Powoływany i odwoływany jest przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego lub na wniosek Parlamentu Samorządu UKW.

Funkcję Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych
w kadencji 2017/2019 do dnia 10 października sprawował  Krzysztof Szumacher
niepelnosprawnisamorzad@ukw.edu.pl

 

Obecnie Parlament Samorządu Studenckiego oczekuje zebrania sprawozdawczo-wyborczego, w celu wyłonienia nowego pełnomocnika.

 

 

 

Interesy Studentów z Niepełnosprawnością na Naszej Uczelni zabezpieczone są podwójnie. Bowiem zanim Krzysztof objął funckję
pełnomocnika dla osób z niepełnosprawnością, obowiązki te
w poprzedniej kadencji sprawował Wojciech Sarnacki.

Aktualnie Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych
w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.