Koło naukowe działające na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to organizacje zrzeszające studentów. Podstawowym zadaniem kół jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.

Koła naukowe realizują przede wszystkim zadania studenckiego ruchu naukowego, a ich działalność opiera się na dużej indywidualności i samodzielności jej członków. Dlatego też są z jednej strony

miejscem dla realizacji ambicji studentów
o ugruntowanychzainteresowaniach naukowo-badawczych,
z drugiej zaś stanowią bazę do odkrycia kierunków rozwoju przyszłych zainteresowań.
Zadaniem tego Pełnomocnika jest koordynacja działalności
Kół Naukowych, szerokie wsparcie merytoryczne oraz doradcze w pracy Koła. Organizacje te mogą liczyć także na dofinansowania oraz aprobate przy ubieganiu się o granty studenckie na UKW.

Pełnomocnik Kół Naukowych
w kadencji 2017/2019 – Zuza Koziełek

pełnomocnikkolanaukowe@ukw.edu.pl