Pełnomocnicy Zadaniowi

Celem Pełnomocników Zadaniowych jest uzupełnienie możliwości wykonania Misji określonej przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego podczas realizacji swoich zamierzeń w dwuletniej kadencji.