Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy składa się z siedmiu pełnoprawnych wydziałów na których funkcjonują Samorządy Wydziałowe.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych (ul. M.K. Ogińskiego 16) Przewodnicząca: Anna Bartnik
  • Instytut Filozofii
  • Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
  • Katedra Socjologii
 • Wydział Humanistyczny (ul. Jagiellońska 11)  Przewodnicząca: Zosia Jóźwicka
  • Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
  • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
  • Instytut Nauk Politycznych
  • Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
  • Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
  • Katedra Germanistyki
 • Wydział Nauk Przyrodniczych (ul. M.K. Ogińskiego 16) Przewodniczący: Alek Antypenko
  • Instytut Biologii Eksperymentalnej
  • Instytut Biologii Środowiska
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii (ul. J.K. Chodkiewicza 30) Przewodnicząca: Marta Woźniakowska
  • Instytut Pedagogiki
  • Instytut Psychologii
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki (ul. J.K. Chodkiewicza 30) Przewodniczący: Marcin Pezda
  • Instytut Techniki
  • Instytut Fizyki
  • Instytut Matematyki
  • Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Przewodnicząca: Marta Szychowska
  • Instytut Geografii
  • Instytut Kultury Fizycznej (ul. M.K. Ogińskiego 16)
 • Wydział Edukacji Muzycznej (od 1 stycznia 2015 przekształcony z instytut na prawach wydziału)
  Przewodnicząca: Justyna Gadzińska 

  • Katedra Dyrygentury
  • Katedra Dydaktyki Fortepianu
  • Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej
  • Katedra Kształcenia Wokalnego
  • Katedra Teorii Muzyki
  • Zakład Muzyki Instrumentalnej i Estradowej

 • Jednostki międzywydziałowe
  • Studium Języków Obcych
  • Studium Pedagogiczne
  • Studium Praktyk Zawodowych
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 •