Samorządy Wydziałowe

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy składa się z siedmiu pełnoprawnych wydziałów na których funkcjonują Samorządy Wydziałowe.