Zgodnie z nową strukturą organizacyjną
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Samorząd Studencki także zobowiązany jest do dostosowania swojej struktury do nowych ustaleń jednostek i ich hierarchii.

 

Trwają prace modernizacyjne serwisu!