Zgodnie z nową strukturą organizacyjną
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Samorząd Studencki także zobowiązany jest do dostosowania swojej struktury do nowych ustaleń jednostek i ich hierarchii.

 

Skład Samorządu Studenckiego UKW Kolegium I na czele z Przewodniczącym Damianem Przybylskim (2 od lewej)
Skład Samorządu Studenckiego UKW Kolegium II na czele z Przewodniczącą Martą Woźniakowską (6 od prawej)
Skład Samorządu Studenckiego UKW Kolegium III na czele z Przewodniczącym Łukaszem Nuckowskim (5 od prawej)
Skład Samorządu Studenckiego UKW Kolegium IV na czele z Przewodniczącym Wojciechem Sarnackim (w środku)