Wiceprzewodnicząca ds. Wewnętrznych
i Administracji
Karolina Buczkowska

Wiceprzewodnicząca ds. Socjalnych
Marta Woźniakowska

Wiceprzewodniczący ds. Dydaktycznych
i Prawnych,
Marszałek Parlamentu
Marcin Pezda

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Promocji

Andrzej Majewski

Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW

Adrian Kaczorowski