Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UKW

Adrian Kaczorowski

Wiceprzewodniczący ds. Dydaktyczno-Prawnych,
Marszałek Parlamentu

Marcin Pezda

Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

Ewelina Rybus

Wiceprzewodnicząca ds. Socjalnych

Marta Woźniakowska

Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW w kadencji 2019-2021

Andrzej Majewski