Prezydium 2017/2019

Strona przedstawia aktualne prezydium Samorządu Studenckiego w kadencji 2017/2019

z podziałem na Funkcje oraz Wydziały.

 

 

Funckję Przewodniczącego
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pełni Adrian Kaczorowski (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

 

 

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW powołał zgodnie z możliwościami jakie daje mu Regulamin Samorządu, dwóch Wiceprzewodniczących:

 

 

 

 

 

Agnieszkę Wietrzykowską (Wydział Pedagogiki i Psychologii/
Administracji i Nauk Społecznych

 

 

 

 

 

Marcina Pezda (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)