Wiceprzewodnicząca ds. Socjalnych

Marta Woźniakowska

Wiceprzewodniczący
ds. Dydaktycznych i Prawnych,
Marszałek Parlamentu

Marcin Pezda

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Promocji

Andrzej Majewski

Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW

Adrian Kaczorowski