nihil novi sine communi consensu –  „nic o nas bez nas”


Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to grupa studentów stworzona do pomocy swoim rówieśnikom na kolegiach oraz 

w sprawach Ogólnouczelnianych.

Animujemy czas w Bydgoszczy dla studentów organizując przeróżne akcje oraz wydarzenia. 

Utrzymujemy stały kontakt z Władzami Uniwersytetu oraz Władzami Kolegialnymi UKW. 

Dbamy o prawa studentów Uniwersytetu oraz zabezpieczamy je w należyty sposób.

Nawiązujemy szeroką współpracę z naszymi partnerami w Bydgoszczy i poza miastem.