Do zadań komisji należy w szczególności:

  • opracowanie ogólnouczelnianych kryteriów przyznawania pomocy materialnej;
  • podział oraz bieżąca kontrola wydatkowania dotacji z Funduszu Pomocy Materialnej i przydzielania świadczeń pomocy materialnej;