Do zadań komisji należy w szczególności:

 • dbanie o jakość kształcenia przy współpracy z Władzami Uczelni;
 • pomoc i doradztwo dla studentów w sprawach dydaktycznych;
 • budowanie świadomości studentów poprzez informowanie ich o prawach i obowiązkach, jakie przysługują im na Uczelni;
 • podnoszenie poziomu wiedzy studentów w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, Systemu Bolońskiego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • reagowanie na studenckie zapytania dotyczące procesu kształcenia poprzez:
  • wskazywanie właściwych rozwiązań,
  • interwencje w sytuacjach, które tego wymagają,
  • objaśnianie zapisów dokumentów dotyczących obszaru działań Komisji.
 • pomoc i doradztwo przy tworzeniu uchwał Parlamentu oraz innymi przepisami prawa tworzonymi w Samorządzie oraz na Uczelni;
 • czuwanie nad zgodnością przepisów prawa tworzonymi w Samorządzie obowiązującym Regulaminem, przepisami prawa, uchwałami Parlamentu i innymi postanowieniami przyjętymi na ich podstawie;

Komisja brała ostatnio w udział lub trworzyła:

 • plakaty informacyjne z cyklu „Z notatnika nadwornego skryby”;
 • plakaty informacyjne w projekcie „Studenckie prawa – Jasna sprawa”;
 • filmik instruktażowy o rejestracji na zajęcia w systemie USOS;
 • filmik instruktażowy o logowaniu do poczty studenckiej;
 • posty przypominające o wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych w systemie USOS;
 • posty przypominające o rejestracji na zajęcia w systemie USOS;