Do zadań komisji należy w szczególności:

  • wykonywanie obowiązków mających na celu popularyzację oraz kreowanie pozytywnego obrazu działalności studenckiej;
  • opracowanie strategii wizerunkowej Samorządu;
  • projektowanie i dysponowanie materiałami promocyjnymi oraz gadżetami Samorządu;
  • przeprowadzanie studenckich akcji promocyjnych;
  • bieżące informowanie studentów o działaniach Samorządu;
  • współpraca z Działem Promocji Uczelni oraz Wydawnictwem UKW;
  • kontakt z mediami oraz propagowanie za ich pomocą aktywności studentów;
  • przygotowanie ofert współpracy oraz pozyskiwanie firm i instytucji oferujących korzyści dla studentów Uczelni;
  • nadzorowanie kwestii formalnych związanych z podejmowaną współpracą z podmiotami spoza Uczelni;