Rozdział VI. Komisje Samorządu
§ 31

 1. Obligatoryjnie powoływane są komisje, których zakres właściwości obejmuje sprawy z obszarów: 
  • dydaktyki i jakości kształcenia; 
  • socjalno-bytowych; 
  • kulturalnych;
  • mediów i promocji; 
  • prawnych. 
 2. Liczbę komisji oraz zakres ich właściwości określa przewodniczący Samorządu z zastrzeżeniem, że wszystkie obszary wymienione w ust. 1 muszą zostać przypisane, któreś z komisji.