Do zadań komisji należy w szczególności:

  • popularyzacja i promocja kultury studenckiej;
  • organizacja koncertów, wydarzeń sportowych oraz imprez studenckich;
  • wspieranie aktywności artystycznej wśród studentów;
  • współpraca z Samorządem Studenckim Kolegium oraz innymi jednostkami organizującymi życie kulturalne studentów;
  • współpraca z zewnętrznymi organizacjami świata kultury, rozrywki i sportu.