Przewodniczący – Bartosz Bagiński
Wiceprzewodnicząca – Julia Leśniewska
Wiceprzewodnicząca – Natalia Nowicka
Sekretarz – Natalia Dąbrowska