Przewodnicząca – Justyna Kwaśniewska
Wiceprzewodnicząca – Laura Rozmarynowska