Przewodniczący – Jakub Kiedos
Wiceprzewodnicząca – Aleksandra Dąbrowska
Wiceprzewodniczący – Piotr Lewandowski
Wiceprzewodnicząca – Marta Orlich
Sekretarz – Marta Orlich