Samorząd Studencki uwidacznia swoje działania za sprawą swoich wewnętrznych, także zewnętrznych kanałów informacji dla swoich studentów. Współpracujemy z ośrodkami telewizji, radia i prasy w Bydgoszczy oraz regionie. Jesteśmy oczywiście zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy a sama organizacja Samorządu Studenckiego UKW chętnie zabierze głos w sprawach istotnych dla naszych żaków.

Stąd też w nowej wizji Samorządu Studenckiego Parlament Samorządu UKW powołał do życia funkcję rzecznika Samorządu Studenckiego w osobie Igi Piątkowskiej.

Kontakt do Igi to adres mailowy: rzecznikssukw@gmail.com

Do zadań Igi oraz osób jej podległych należy:

  • organizacja akcji promocyjnych dla kandydatów na studia w zakresie promocji rekrutacji,
  • wsparcie merytoryczne i kreatywne w akcjach promujących Samorząd Studencki UKW,
  • koordynowanie współpracy z organizacjami studenckimi i pozarządowymi,
  • administracja strony internetowej Samorządu oraz Social Media,
  • nadzór nad spójnym wizerunkiem Samorządu oraz materiałów promocyjnych realizowanych przez Samorząd,
  • kontakt z mediami i obsługa mediów w zakresie informacyjnym dotyczącym działań realizowanych przez Samorząd UKW,
  • działania wspierające komunikację wewnętrzną w Samorządzie,

PressPack dla Mediów oraz Zgłoszenie Wykorzystania Wizerunku