To była dobra Masakra!

9 i 10 czerwca 2018 r. w bydgoskim Myślęcinku odbyła się VI Edycja Terenowej Masakry, wzięła w niej udział drużyna z UKW. Terenowa masakra to impreza sportowa, która od kilu lat przyciąga co raz liczniejsze grono uczestników nie tylko z Polski, również z zagranicy. W dwóch biegach z kilkudziesięcioma przeszkodami, na oficjalnych dystansach 5 i 10 km pobiegło 3 tys. zawodników.

 

 

Korty Tenisowe Otwarte!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprasza studentów wszystkich bydgoskich uczelni do korzystania z kortów tenisowych (ul. Sportowa 2) w czasie sesji egzaminacyjnej oraz wakacji letnich tj. 19.06-05.07.2018 r. i 06.07-30.09.2018 r. w godzinach 10.00-18.00. 

Wybierz najlepszy kierunek na studia!

6 czerwca rusza rekrutacja na studia na największej bydgoskiej uczelni. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w tegorocznej ofercie dydaktycznej ma trzy nowe kierunki – edytorstwo, pedagogikę resocjalizacyjną oraz prawo w biznesie.

56 – to liczba kierunków dostępnych w ofercie dydaktycznej UKW na rok akademicki 2018/2019. Wśród nich znajdują się studia z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, pedagogicznych, inżynierskich, przyrodniczych, sportowych oraz artystycznych. Jak przejść przez proces rekrutacji?

Pierwszym krokiem dla kandydatów zainteresowanych studiami I stopnia jest rejestracja w naszym systemie na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl. Potrwa ona do 10 lipca. Również do tego dnia należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. 16 lipca zostaną ogłoszone wstępne wyniki. Osoby, które otrzymają status wstępna kwalifikacją muszą w terminie 18 – 19 lipca dostarczyć komplet dokumentów UKW. Natomiast osoby, które znajdą się na liście rezerwowej muszą poczekać do 23 lipca na ogłoszenie kolejnej listy wstępnie zakwalifikowanych osób.

Również 6 czerwca rusza rekrutacja dla kandydatów na studia II stopnia, która potrwa do 12 września.

Wszystkie informacje o rekrutacji są dostępne na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl.

 

Wybierz najlepszy kierunek na studia!

I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością

W imieniu Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW mamy zaszczyt zaprosić Was na I Krajową Konferencję Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2018 roku w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Te trzy dni będą nie tylko czasem spotkań, ale przede wszystkim wypracowania wspólnego stanowiska w wielu kluczowych sprawach dla naszego środowiska, tj. studentów z niepełnosprawnością. Należą do nich kwestie Programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd – Moduł II”, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, nowa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie, profesjonalizacja działań organizacji studenckich (głównie zrzeszeń), a także aktywizacja sportowa i kulturalna studentów niepełnosprawnych.

Na Konferencji będziemy pracować w trzech lub czterech zespołach roboczych, które będą koordynowane zawsze przez jedną organizację studencką. Wypracowane postulaty będziemy ostatecznie zatwierdzać w niedzielę na zebraniu ogólnym. W celu usprawnienia prac zespołów roboczych  na początku lipca zostanie uruchomiona grupa na facebook’u, na której to organizacje będą mogły składać propozycję tematów do omówienia na naszej Konferencji.
Nasza Konferencja ma przyjąć formę „sejmiku studentów niepełnosprawnych”, który co roku będzie obradować w innym ośrodku akademickim o problemach naszego środowiska. Dlatego w Bydgoszczy podejmiemy też wspólną decyzję, na której uczelni odbędzie się II Krajowa Konferencja w 2019 roku.

Współorganizatorami Konferencji są:

 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 • Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Partnerami Konferencji są:

 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Międzyuczelniana Rada ds. Studentów Niepełnosprawnych (UKW-UTP-CM UMK)

 

Imienne zgłoszenia na Konferencję należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 22 czerwca br. na maila: niepelnosprawni@ukw.edu.pl.

Każda organizacja studencka może oddelegować na Konferencję maksymalnie dwóch studentów.

Opłatę Konferencyjną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) należy wpłacić na poniższe konto do dnia 20 lipca 2018 r.

 

KONTO BANKOWE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30, 85-064

Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z dopiskiem: 

„KKOSN 2018” – Imię i Nazwisko uczestnika

Faktura za udział w konferencji będzie wystawiana tylko na podmiot wpłacający środki.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

Wyżywienie podczas obrad, pomoc wolontariuszy, transport z Hotelu Homer do Copernicanum oraz spotkanie integracyjne.

Ze względów organizacyjnych zachęcamy do wybierania noclegu w Hotelu Homer (ul. Powstańców Wielkopolskich 33 w Bydgoszczy), gdzie dla naszych gości mamy specjalną ofertę cenową (120 zł za osobę za dwa noclegi ze śniadaniem) oraz wstępnie zarezerwowane miejsca, dlatego prosimy już teraz o dokonywanie tam rezerwacji.

Rezerwację noclegów można dokonywać na hasło „Krajowa Konferencja 2018” pod numerem telefonu: 602 635 812 lub na maila: oris.marketing@op.pl

http://www.hotelhomer.pl/

Więcej szczegółów na Oficjalnej stronie www Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

 

 

Akademiki 2018/2019

Wnioski o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2018/2019 należy składać osobiście (a nie drogą internetową). Formularze podań o przyznanie miejsca w DOMU STUDENTA należy pobierać w tym miejscu i składać u Kierowników Domu Studenta DS. Nr 1 ul. Łużycka 24 , pokój nr 2 i DS. Nr 2 ul. Łużycka 21 pokój nr 1.

Termin składania wniosków:

 • dla studentów starszych roczników upływa z dniem 30.06.2018 r.
 • dla studentów I roczników upływa z dniem 28.08.2018 r.
 • natomiast studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia ( MU) będą mieli możliwość złożenia dokumentów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, tj. w m-cu wrześniu br.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* rodziców za rok 2017;
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* studenta za rok 2017;
 3. Dla rodzeństwa pełnoletniego, ale pozostającego we wspólnym gospodarstwie – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za rok 2017;
 4. Zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny za rok 2017;
 5. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o nauce rodzeństwa (rodzeństwo w wieku do
  7-miu lat – kserokopia aktu urodzenia);
 6. Sądowa decyzja w sprawie rozwodowej;
 7. Sądowa decyzja o zasądzeniu alimentów;
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta.
 9. Rolnicy składają:
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach* w 2017 roku oraz dołączają zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód oraz zaświadczenie z KRUS-u o pobieraniu bądż niepobieraniu zasiłku chorobowego za rok kalendarzowy 2017
  – umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 10. Aktualnie bezrobotni składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za 2017 rok oraz dołączają zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranym (niepobieranym) zasiłku.
 11. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami kraju w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.

* przez dochód  rozumiemy dochód obliczony przez odjęcie od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu):
– należnego podatku dochodowego,
– składek na ubezpieczenie społeczne,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

via: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uchylenie kar za przetrzymanie książek

Witajcie studenci,

w związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi uchylenia kar za przetrzymanie książek względem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, chcemy Was poinformować, iż uchylenie będzie nastepowało na wniosek studenta i rozpatrywane będzie indywidualnie, przez Dyrekcję Biblioteki UKW. Owe wnioski można będzie składać już od miesiąca czerwca. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy w komentarzach 😊 Postaramy się także opublikować dla Was wzór takiego wniosku aby usprawnić sprawę!

Wniosek o uchylenie kary za przetrzymanie książek 2018

Kolejne Gwiazdy Blokady Łużyka 16 Maja!

Samorząd Studencki UKW rozpoczyna odsłaniać  „Łużykowe” gwiazdy! Na Juwenaliowej scenie
nie zabraknie dobrego grania! Dotychczas ogłoszone zostały występy takich zespołów jak: Skakanka, Sleever, Alhena i M. Łapiński! Natomiast to jeszcze nie koniec atrakcji wieczoru, ponieważ czekamy na gwiazdę główną koncertu przy Chodkiewicza 30 – 16 maja 2018 r. o której lada dzień! 

Organizatorzy przypominają, że podczas trwania wszystkich Juwenaliowych koncertów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia napojów w szklanych butelkach! Bramki  przy J.K Chodkiewicza 30 otwieramy od 16:00! Studenci z ważną legitymacją studencką lub międzynarodową legitymacją studencką ISIC wchodzą za Free! Reszta Świata lub nieważna/nie przedłużona legitymacja = 10 złotych 🙂 

 

Juwenalia Bydgoskie 2018

Najwyższy czas odkrywać Juwenaliowe Karty! 

 

Czas na powrót do idei wspólnych koncertów w ramach Juwenaliów Bydgoskich, które będą punktem kulminacyjnym i podsumowaniem wydarzeń na poszczególnych bydgoskich uczelniach, podczas najbardziej studenckiego tygodnia w roku akademickim.


W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


Partnerem wydarzenia jest:

Miasto Bydgoszcz

oraz

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który objął imprezę swoim patronatem

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Jeden Uniwersytet, która wybrana została w ramach otwartego konkursu ofert.


Najważniejsze Linki:

Juwenalia Bydgoskie na Facebook’u

Juwenalia Bydgoskie na Facebook’u – Weź udział w Wydarzeniu!

Blokada Łużyka 2018!

Wszystko jasne!

Coroczna Blokada Łużyka odbędzie się i w tym roku na Campusie Głównym przy ulicy J.K. Chodkiewicza 30! Wspólne grillowanie przy śpiewie i dobrej zabawie w towarzystwie napojów orzeźwiających odbędzie się 16 maja! Wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, że „Blokada” będzie koncertem plenerowym rozpoczynającym kolejne dwa! Tegoroczne święto naszych bydgoskich żaków rozrasta się do niebagatelnych 3 dni oraz kilkunastu imprez wspierających – rozszerzających się na cały tydzień organizowanych wspólnie przez największe Uczelnie w Bydgoszczy! 

Regulamin Blokady „Łużyka”

Regulamin Blokady Łużyka

Wampiriada – edycja wiosenna!

Już 10 kwietnia 2018 r. rusza kolejna edycja Wampiriady na naszym Uniwersytecie, której celem jest zebranie jak największej ilości krwi oraz promowanie zdrowego trybu życia. Tak jak przy każdej edycji współorganizatorem jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
Nasi studenci będą mogli oddać krew w Centrum Inicjatyw Akademickich Beanus, przy ul. J. K. Chodkiewicza 30. 
Rejestracja będzie prowadzona w godzinach od 9.00 do 15.00.

Pamiętajcie: „tak niewiele tak wiele może”!

 

Zapraszam

Marta Woźniakowska

Koorydantor Wampiriady 2018
Samorząd Studencki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW

Poniedziałek → Czwartek ?!

Drodzy studenci przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKW z dnia 15 lutego 2017r.
(nr 28/2016/2017 )

W poniedziałek 26 marca 2018 na naszej uczelni obowiązuje plan czwartkowy.

W środę 28 marca na naszej uczelni obowiązuje plan piątkowy.

Przerwa Świąteczna zaczyna się od czwartku 29 marca.

 

 

Ogólnopolska kampania społeczna „Studencie – poznaj swoje prawa”.

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich studentów na stoisko w budynku głównym w godzinach 9-15 (środa 21.03.) gdzie będą mogli m.in. wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej ankietę dot. praw studenta, a także uzyskać informacji o przepisach panujących na uczelni.

Regulamin Studiów do Konsultacji

Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przechodzi właśnie swoje konsultacje. Dla tych wszystkich którzy wiedzą co to Regulamin Studiów mamy intratną propozycję! Jeśli macie jakiekolwiek uwgai lub zastrzeżenia do aktu prawnego który najbardziej wpływa na nasze studenckie życie – piszcie na samorzad@ukw.edu.pl. To chyba najlepsza okazja do tego aby zmienić rzeczywistość studiowania na naszej Uczelni. Wszystkie opinie i spostrzeżenia mile widziane! Zapraszamy do kontaktu!

 

Dla zainteresowanych i spragnionych lektury, załączamy wersję regulaminu obowiązującą na dzień dzisiejszy:

REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

 

 

Studencki Starter 2018!

Samorząd Studencki UKW otrzymał już Starter Studencki! Książeczki rabatowe będą rozdawane studentom podczas akcji Samorządu Studenckiego „Ankiet poSesyjnych”. Ma ona na celu analizę przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/2018. Dla tych którzy nie załapią się na studencki starter rabatowy będziemy czekać w wyznaczymym punkcie, w którym je rozdawać. Na mieszkańców akademików Romka&Atomka jak zwykle czekać będzie także miła niespodzianka na portierni! Niech nie ominie Was taka okazja! 

 

BFN-Rejestracja do 18 marca!

(09.03) EDIT: Przedłużona mozliwość rejestracji do Bydgoskiego Festiwalu Nauki!

Zapraszamy wszystkich do składania wniosków z propozycjami wydarzeń na IX Bydgoski Festiwal Nauki, które zostaną włączone do naszego majowego programu imprez naukowych!

Na stronie www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl wystarczy kliknąć „załóż konto i zgłoś wydarzenie” a następnie zarejestrować się/zalogować do panelu i uzupełnić wniosek wydarzenia!

Wydarzenia naukowe na naszej Uczelni mogą odbywać się w dniach 23-25 maja (środa-piątek). W sobotę 26 maja zaplanowane są wydarzenia w siedzibach partnerów Festiwalu, a 27.05.2018 r. jest dniem w całości poświęconym Piknikowi Naukowo-Rodzinnemu na Wyspie Młyńskiej.

Ostateczny termin przesyłania wniosków upływa 18.03.2018 r.! (niedziela, do 23:59)

Pomóżcie innym złapać bakcyla nauki!

Instrukcja Zgłaszania Wydarzenia

via: ukw.edu.pl

„Tryzub” i Ukraiński Dzień Kobiet!

To kolejna już edycja organizowanego przez Uniwersyteckie bractwo „Tryzub” Ukraińskiego Dnia Kobiet!

8 marca obchodzić będziemy święto płci pięknej! Jak pisze klasyk „każda kobieta jest piękna, potrzebuje tylko faceta, który potrafi to zauważyć”. To nie tylko polskie święto, ale przede wszystkim międzynarodowa okazja do składania życzeń pięknym Paniom. Z tej okazji bractwo „Tryzub”, które aktywnie działa na rzecz swoich przyjaciół z Ukrainy, organizuje Ukraińską wersję tego święta na naszym Uniwersytecie! Odbędzie się m.in. konkurs ukraińskiej kaligrafii czy degustacja potraw w stołówce „U Niny” przy Chodkiewicza 30. Wieczorem organizatorzy zapewniają dobrą zabawę w Klubie „Twenty” na Starym Rynku!

 

Prawo na UKW! Nowy Kierunek!

Już w czerwcu rusza rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019. W ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego znajdzie się nowy kierunek – prawo w biznesie.

Prawo w biznesie na UKW:

 • Od roku akademickiego 2018/19 rusza nowy
  praktyczny kierunek!
 • Kilkumiesięczne praktyki zawodowe.
 • Współpraca z dużymi firmami, w których istnieją komórki obsługi prawnej, kancelariami prawnymi, biurami doradztwa prawnego oraz podatkowego.
 • Studia dają możliwość zawodowej aktywności zarówno w gospodarce, jak i jej otoczeniu prawniczym.
 • Coś innego niż klasyczne studia prawnicze – nastawienie na prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu.

Studia prawo w biznesie to propozycja dla osób chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zatrudnienie w firmach i ich otoczeniu. Dodatkowo prawo w biznesie świetnie przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oprócz przedmiotów prawniczych wyraźnie ukierunkowanych na płaszczyznę biznesową, proponujemy także kursy ekonomiczne i z zakresu innych nauk, zapewniając interdyscyplinarne przygotowanie.

Są to studia zbliżone, ale jednocześnie odmienne od klasycznych studiów prawniczych. Ich siła tkwi w specjalistycznym charakterze, ukierunkowanym na organizowanie, prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu. Prawo w biznesie obejmuje wszystkie ważne przedmioty prawnicze odpowiadające dyscyplinom i subdyscyplinom prawa. Jednocześnie proponowane studia to przedmioty spoza prawa o szczególnej praktycznej przydatności, ale mieszczące się w naukach społecznych.
Jest to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek, dający realne perspektywy zawodowe. Dotychczasowa oferta uniwersytecka w naszym kraju nie obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, prawa w biznesie.

Zapewniamy przygotowanie do prawnej obsługi biznesu oraz do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek w różnych jej formach organizacyjnych oraz różnych obszarach.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ PRACĘ PO PRAWIE W BIZNESIE NA UKW?

Absolwent prawa w biznesie jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach ich otoczenia oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Chodzi o przedsiębiorstwa, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac, ale także kancelarie zajmujące się obsługą prawną firm, biura doradztwa prawnego, urzędy administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inne. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wiedza o prawie jest niezbędna we wszystkich jej rodzajach, a więc działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej. Zakres podmiotowy miejsc aktywności zawodowej absolwentów prawa w biznesie jest bardzo szeroki.

Nowy Regulamin Kół Naukowych – Konsultacje!

Od nowego semestru Samorząd Studencki prowadzi wytężone Konsultacje studenckie, dotyczące stworzenia zupełnie nowego regulaminu Kół Naukowych na Naszej Uczelni! Jeśli działasz w jakimś kole naukowym na UKW i masz pewne uwagi co do ich funkcjonowania, pisz na pelnomocnikkolanaukowe@ukw.edu.pl z dopiskiem w tytule maila „Konsultacje Kół Naukowych” Tworzenie regulaminu zajmie naszemu pełnomocnikowi z pewnością kilka tygodni dlatego liczą się każde spostrzeżenia od naszych studentów.

 

Współpracujmy razem abyśmy w przyszłości stali się absolwentami jednej z lepszych Uczelni w kraju!

Ze studenckim pozdrowieniem

Pełnomocnik Kół Naukowych Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zuzanna Koziełek

 

Parlament Studentów RP na UKW!

W dniach 16-18 lutego w Bydgoszczy odbędzie
się spotkanie Członków Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Na terenie Campusu Głównego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Campusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego będą toczyć się obrady członków PSRP. Piątkowe otwarcie obrad w Auli Senatu UKW zdominowane zostanie przez panel dyskusyjny: „Uczelnie regionalne a Ustawa 2.0 – szanse i zagrożenia”. Gośćmi specjalnymi będą Rektorzy bydgoskich Uczelni, którzy omówią przygotowywaną przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego reformę szkolnictwa wyższego. Panel stwarza okazję do merytorycznej debaty o projekcie ustawy w kontekście obecnej i przyszłej sytuacji Uczelni regionalnych oraz ich studentów.

Minister Gowin w Bydgoszczy!

Wśrodę 24 stycznia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego gościć będzie Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Minister spotka się o godz. 12:00 z przedstawicielami władz rektorskich uczelni wyższych w Bydgoszczy oraz ze środowiskiem akademickim naszego miasta.