Baza wniosków dla studentów, którymi podczas nauki mogą posługiwać się studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.


Wydział Pedagogiki i Psychologii:

Wydział Nauk Przyrodniczych


Wydział Matematyki Fizyki i Techniki


Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki


Wydział Humanistyczny


Wydział Edukacji Muzycznej


Wydział Administracji i Nauk Społecznych