Samorząd Studencki w swej organizacji stosuje kilkanaście aktów prawnych które regulują wiele kwestii dotyczących funkcjonowania tak poważnej dla studentów jednostki jaką jest Samorząd Studencki. Podstawowym jest Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z którą można zapoznać się na naszej stronie w zakładce powyżej. Kolejnymi są Regulamin Samorządu Studenckiego oraz w załączniku Ordynacja WyborczaRegulamin Sądu Koleżeńskiego.

Zachęcamy do lektury!