Zasady funkcjonowania uczelni w dniach 1.12.2022 – 15.01.2023

Zostało opublikowane Zarządzenie Rektora UKW w sprawie zasad funkcjonowania uczelni dotyczących wprowadzenia trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.