Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta

Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta które są częścią Zajęć Wprowadzających moją zaznajomić Studenta z jego podstawowymi prawami oraz obowiązkami, ale także przedstawić w łatwy i przystępny sposób wiedzę o Uniwersytecie, Jego strukturze, a także z dostępną Pomocą Materialną.

Harmonogram szkoleń oraz Sylabus poniżej: