Witamy osoby przyjęte na I rok studiów!

Cześć!

W imieniu studentek i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie witamy Was na naszej Uczelni!

Na sam początek garść niezbędnych informacji:

  • Pamiętajcie o terminowym złożeniu dokumentów (więcej informacji tutaj);
  • Zobaczcie i regularnie obserwujcie stronę Waszego wydziału lub instytutu, by nie przegapić ważnych wydarzeń i informacji (linki do stron poszczególnych jednostek znajdziesz tutaj);
  • Chcesz zamieszkać w jednym z Domów Studenckich? (zobacz tutaj);
  • Masz inne pytania? Chcesz być na bieżąco? Odwiedź nasze social media i skontaktuj się z nami!

Jeszcze więcej informacji i potencjalne koleżanki i kolegów z roku znajdziecie na grupach Waszych kierunków na Facebooku.
To właśnie tam samorządowi „opiekunowie” będą informować Was o wszystkich istotnych kwestiach 😉

Grupy Ogólne dla Studentów UKW:

Grupa Studenci UKW służy do:
🔹wszelkich pytań dotyczących spraw organizacyjnych, zajęć, przedmiotów i prowadzących,
🔹poszukiwania partnera do zajęć,
🔹wymiany informacji związanych z szeroko pojętą nauką.

Grupa Ogłoszenia UKW służy do:
🔹publikowania informacji o odbywających się wydarzeniach, kursach czy webinarach organizowanych zarówno przez Kolegia, jak i inne jednostki UKW czy organizacje wewnętrzne,
🔹szukania/oferowania korepetycji,
🔹sprzedaży/kupna podręczników.

Grupa Praca i Praktyki UKW służy do:
🔹publikacji ofert pracy przez pracodawców i rekruterów, skierowanych do studentów naszej uczelni,
🔹publikacji wydarzeń i ofert przez Biuro Karier UKW.

Grupa Akademiki Kazika służy do:
🔹wszelkich pytań dotyczących mieszkania w Akademikach Romek & Atomek,
🔹wymiany informacji związanych z szeroko pojętą nauką.

Grupy Kierunkowe:

KOLEGIUM I

Wydział Historyczny

Historia
Wojskoznawstwo
Stosunki Międzynarodowe
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Wydział Językoznawstwa

Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Germanistyka
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

Wydział Literaturoznawstwa

Edytorstwo

Instytut Filozofii

Filozofia

Instytut Nauk o Kulturze

Kulturoznawstwo

KOLEGIUM II

Wydział Edukacji Muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UKW 2022/2023

Wydział Pedagogiki

Logopedia
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)
Pedagogika wczesnoszkolna
Praca socjalna

Wydział Psychologii

Psychologia JM UKW 2022/2023

KOLEGIUM III

Wydział Nauk Biologicznych

Biologia I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Biologia I (niestacjonarne) UKW 2022/2023

Biologia II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Biotechnologia I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Biotechnologia I (niestacjonarne) UKW 2022/2023

Biotechnologia II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Ochrona środowiska I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Ochrona środowiska I (niestacjonarne) UKW 2022/2023

Ochrona środowiska II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Instytut Inżynierii Materiałowej

Inżynieria materiałowa I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Inżynieria materiałowa II (stacjonarne) UKW 2022/2023

Inżynieria techniczno-informatyczna I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Inżynieria techniczno-informatyczna II (stacjonarne) UKW 2022/2023

Inżynieria bezpieczeństwa I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy I (stacjonarne) UKW 2022/202

Instytut Geografii

Geografia I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Geografia II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Turystyka i rekreacja I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Turystyka i rekreacja II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Zarządzanie kryzysowe w środowisku I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Rewitalizacja dróg wodnych I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Wydział Mechatroniki

Mechatronika I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Mechatronika I (niestacjonarne) UKW 2022/2023

Mechatronika II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Instytut Fizyki

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Fizyka I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Fizyka II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Instytut Informatyki

Informatyka I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Informatyka I (niestacjonarne) UKW 2022/2023

Informatyka II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Instytut Matematyki

Matematyka I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Matematyka II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Instytut Kultury Fizycznej

Wychowanie fizyczne I (stacjonarne) UKW 2022/2023

Wychowanie fizyczne I (niestacjonarne) UKW 2022/2023

Wychowanie fizyczne II MU (stacjonarne) UKW 2022/2023

Wychowanie fizyczne II MU (niestacjonarne) UKW 2022/2023

KOLEGIUM IV

Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I st. stacjonarnie 

https://www.facebook.com/groups/382726797178517

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/2463827690432393

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/384753213755914

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/417127456850901

Bezpieczeństwo narodowe I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1955204688002018

Bezpieczeństwo narodowe I st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/540249491160279

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/734907404408615

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/570761754429942

Politologia I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1623433724719607

Politologia II st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1060397504583413

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1064887864133559

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/5221528384550667

Humanistyka drugiej generacji I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/740946980448102

Socjologia I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/513734453838599

Instytut Prawa i Ekonomii

Administracja I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1378833759273487

Administracja I st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/347228350949515

Administracja II st. stacjonarne

https://www.facebook.com/groups/998586760852272

Administracja II st niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/584891533192971

Ekonomia I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1254778528597219

Ekonomia I st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1239390426875010

Ekonomia II st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/1085150345542757

Ekonomia II st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/585464626517954

Kryminologia I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/573450774311406

Kryminologia I st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/2303919379784908

Prawo jedn. magisterskie stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/724986808737700

Prawo jedn. magisterskie niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/803902717705200

Prawo w Biznesie I st. stacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/819212398995164

Prawo w Biznesie I st. niestacjonarnie

https://www.facebook.com/groups/3183568031961236