Wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego w kadencji 2021-2023

Co zrobić aby wstąpić w szeregi Samorządu? Wyślij nam deklaracje!

Prosimy wypełnioną deklaracje wysyłać na adres e-mail samorzad@ukw.edu.pl

P.S. Kadencja to 2021/2023

Jak zagłosować w wyborach:
https://www.facebook.com/1839399543012589/videos/706197746978415

Harmonogram Wyborów:

do 24 maja 2022 r. – Termin zgłaszania kandydatur oraz spotkania z kandydatami

25 maja 2022 r. – Publikacja kandydatów do Samorządu Studenckiego

31 maja 2022 r. – Głosowanie na kandydatów przez system USOS

do 1 czerwca 2022 r. – Termin ogłoszenia wyników wyborów

3 czerwca 2022 r – Data uprawomocnienia wyników wyborów

2 czerwca 2022 r. – Posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu Samorządu Studenckiego UKW za okres czerwiec 2021 – maj 2022