Godziny Wolne za ankiety – wyniki

Najwięcej wypełnionych ankiet w semestrze zimowy na poszczególnych kolegiach mają i jednocześnie godziny wolne otrzymują:

K1:

-Filologia polska 2 rok

K2:

-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1 rok JM

K3:

-Matematyka 1 rok MU

-Biologia 2 rok

-Biotechnologia 2 rok

-Geografia 3 rok

-Ochrona środowiska 2 rok

K4:

-Kryminologia 1 rok

Starostów wyżej wymienionych kierunków prosimy o kontakt w celu ustalenia dnia wolnego najpóźniej do 17 maja.