Nowy Regulamin rejestracji i funkcjonowania organizacji studenckich UKW

Zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji i funkcjonowania organizacji studenckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego istniejące organizacje studenckie oraz koła naukowe zobowiązane są do dnia 31 maja 2022 roku do aktualizacji danych organizacji/kół naukowych. Aktualizacji należy dokonać na formularzu aktualizacyjnym stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.

Nowy regulamin oraz załączniki poniżej: