Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 29/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w dniach od 26 stycznia do 20 lutego 2022 roku.

Zarządzenie Nr 30/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022