Dodatkowy termin Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta

odbędzie się 9 stycznia 2022 w godzinach 18-20.

Szkolenie jest obowiązkowe tylko dla I roku.

Kod do zespołu na MS Teams, gdzie odbędzie się szkolenie będzie wysłany w piątek (7.01) przed szkoleniem.

Zapisy na szkolenie:https://forms.gle/Rywn1XZXfNS7P7fFA