Zdalne Kształcenie w dniach 18 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022

W dniach 18 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022 zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia, jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych, innych formach kształcenia oraz w szkole doktorskiej, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem praktyk, które odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Dyżury i konsultacje dla studentów, egzaminy, zaliczenia, egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie stacjonarnej (z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego) lub zdalnie wyłącznie z wykorzystaniem platformy Moodle lub MS Teams.

W Domach Studenta mogą przebywać wyłącznie osoby w nich zakwaterowane. Obowiązuje zakaz przyjmowania gości. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego funkcjonuje z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Zarządzenie Nr 13/2021/2022 Rektora UKW z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w dniach od 18 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku

Zarządzenie dostępne poniżej