Zdalne kształcenie w dniach 8-21 listopada

Zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia, jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych, innych formach kształcenia oraz w szkole doktorskiej realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 21 listopada 2021 r. prowadzone są w formie zdalnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem praktyk, które odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Zarządzenie Nr 8/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w dniach od 8 do 21 listopada 2021 roku.

Zarządzenie dostępne poniżej