Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta

Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta w tym roku akademickim będą prowadzone zdalnie przez platformę MS Teams.
Informację z kodem dostępu do szkolenia zostaną przesłane do opiekuna lub starosty kierunku.