Modernizacją sieci Wi-Fi budynkach przy ul. Chodkiewicza 30

W związku z modernizacją sieci Wi-Fi w budynkach przy ul. Chodkiewicza 30, nastąpią dłuższe przerwy w dostępie do sieci bezprzewodowej w w/w budynkach.