Możliwość przesunięcia dnia wolnego

Uwaga!!!

Jest możliwość przeniesienia dnia wolnego na październik!
Prosimy o skontaktowanie się starostów co do godzin wolnych (kiedy – teraz czy w październiku?).
Jeśli starości wybiorą teraz, to prosimy o podanie konkretnej daty.
Jeśli w przyszłym semestrze, to na chwilę obecną jest potrzebna wyłącznie informacja o chęci przeniesienia tych godzin na przyszły semestr. Wybór zostanie dokonany najpóźniej 30 września 2021 roku.
Na Wasze decyzje oczekujemy do końca dnia. 😉

*UWAGA! Nie uczestniczymy w konsultacjach między starostami poszczególnych roczników.