Wygrywające kierunki

Kierunki:

  • Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. niemiecki z j. rosyjskim)
  • Filologia polska
  • Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
  • Ochrona środowiska
  • Administracja

uzyskały najwyższą wypełnialność ankiet ewaluacyjnych na swoich kolegiach.🍾🥳🎉
Starostów tychże kierunków prosimy o kontakt w celu ustalenia pasującego dniach na wolne godziny 😉

Poniżej wyniki: