Rekrutacja do Samorządu Studenckiego na kadencję 2021-2023

Dołącz do Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Chcesz zdobyć doświadczenie? Tworzyć innowacyjne projekty na naszej uczelni? Reprezentować Studentów naszego Uniwersytetu ? Pomagać innym?
Masz wątpliwości czy się sprawdzisz? Nie musisz ich mieć! Wszystkiego Ciebie nauczymy.

Spotkania z kandydatami na platformie MS Teams (LINK do Zespołu):

  • 7.05.2021 (piątek) godzina 20:00
  • 12.05.2021 (środa) godzina 20:00
  • 17.05.2021 (poniedziałek) godzina 20:00

Co zrobić aby wstąpić w szeregi Samorządu? Wyślij nam deklaracje!

Prosimy wypełnioną deklaracje wysyłać na adres e-mail samorzad@ukw.edu.pl

P.S. Kadencja to 2021/2023

Harmonogram Wyborów:

26 kwietnia – 19 maja 2021 r. – Termin zgłaszania kandydatur oraz spotkania z kandydatami

20 maja 2021 r. – Publikacja kandydatów do Samorządu Studenckiego

25 maja 2021 r. – Posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu Samorządu Studenckiego UKW za okres grudzień 2020 – maj 2021

27 maja 2021 r. – Głosowanie na kandydatów przez system USOS

do 28 maja 2021 r. – Termin ogłoszenia wyników wyborów

31 maja 2021 r -. Data uprawomocnienia wyników wyborów

1 czerwca – 8 czerwca 2021 r. – Wewnętrzne wybory w samorządzie studenckim