Dzisiaj 8 marca! 馃拹

Chyba ka偶dy zapytany w s虂rodku nocy powie, z虈e tego dnia obchodzimy Mie台dzynarodowy Dzien虂 Kobiet. 馃グ
To s虂wietna okazja, by doceni膰 role台 kobiet w naszym z虈yciu, by wyrazi膰 szacunek i uznanie.
Bo jaki by艂by s虂wiat bez p艂ci pie台knej? 馃
Bez tej dobroci, troski, opiekun虂czos虂ci, wsparcia鈥
Trudno to sobie wyobrazi膰.
G艂o虂wnym za艂oz虈eniem Mie台dzynarodowego Dnia Kobiet by艂o uczczenie pamie台ci sufraz虈ystek, kto虂re
w 1909r. w Stanach Zjednoczonych organizowa艂y strajki – walczy艂y o ro虂wnouprawnienie kobiet w ro虂z虈nych dziedzinach z虈ycia, m.in. ro虂wne traktowanie w pracy. Protestowa艂y przeciwko opresji i uciskom.
Niezalez虈na, silna, da台z虈a台ca do celu, NIEZNISZCZALNA, a przy tym kochaja台ca, wspieraja台ca, daja台ca poczucie bezpieczen虂stwa 鈥 o kim mowa? 馃
Oczywis虂cie o kobietach. 馃懇馃徏
Kobieta 艂a台czy w sobie te wszystkie okres虂lenia. Sprawia, z虈e ca艂y s虂wiat nabiera pie台kniejszych barw. 馃槏
8 marca jest idealna台 okazja台, by w szczego虂lny sposo虂b podzie台kowac虂 Paniom za ich nieoceniony wk艂ad w nasze z虈ycie.馃槏


Szanowne Panie!
Z okazji Dnia Kobiet, z虈yczymy Wam, bys虂cie zawsze otacza艂y sie台 ludz虂mi z虈yczliwymi. Z虈ebys虂cie kocha艂y i by艂y kochane. Niech wszystkie troski odejda台 w dal. Z虈yczymy Wam samych pie台knych dni, wspania艂ych chwil. Spe艂nienia w z虈yciu prywatnym jak i zawodowym. Odpocznijcie, przeczytajcie ksia台z虈ke台, pos虂wie台c虂cie chwile台 dla siebie. To jest WASZ dzien虂. I nie zapominajcie nigdy, z虈e si艂a jest kobieta台.
馃拹鉂わ笍