Dzisiaj 8 marca! ­čĺÉ

Chyba ka┼╝dy zapytany w s╠ürodku nocy powie, z╠çe tego dnia obchodzimy Mie╠Ędzynarodowy Dzien╠ü Kobiet. ­čą░
To s╠üwietna okazja, by doceni─ç role╠Ę kobiet w naszym z╠çyciu, by wyrazi─ç szacunek i uznanie.
Bo jaki by┼éby s╠üwiat bez p┼éci pie╠Ęknej? ­čĄö
Bez tej dobroci, troski, opiekun╠üczos╠üci, wsparciaÔÇŽ
Trudno to sobie wyobrazi─ç.
G┼éo╠üwnym za┼éoz╠çeniem Mie╠Ędzynarodowego Dnia Kobiet by┼éo uczczenie pamie╠Ęci sufraz╠çystek, kto╠üre
w 1909r. w Stanach Zjednoczonych organizowa┼éy strajki – walczy┼éy o ro╠üwnouprawnienie kobiet w ro╠üz╠çnych dziedzinach z╠çycia, m.in. ro╠üwne traktowanie w pracy. Protestowa┼éy przeciwko opresji i uciskom.
Niezalez╠çna, silna, da╠Ęz╠ça╠Ęca do celu, NIEZNISZCZALNA, a przy tym kochaja╠Ęca, wspieraja╠Ęca, daja╠Ęca poczucie bezpieczen╠üstwa ÔÇô o kim mowa? ­čĄö
Oczywis╠ücie o kobietach. ­čĹę­čĆ╝
Kobieta ┼éa╠Ęczy w sobie te wszystkie okres╠ülenia. Sprawia, z╠çe ca┼éy s╠üwiat nabiera pie╠Ękniejszych barw. ­čśŹ
8 marca jest idealna╠Ę okazja╠Ę, by w szczego╠ülny sposo╠üb podzie╠Ękowac╠ü Paniom za ich nieoceniony wk┼éad w nasze z╠çycie.­čśŹ


Szanowne Panie!
Z okazji Dnia Kobiet, z╠çyczymy Wam, bys╠ücie zawsze otacza┼éy sie╠Ę ludz╠ümi z╠çyczliwymi. Z╠çebys╠ücie kocha┼éy i by┼éy kochane. Niech wszystkie troski odejda╠Ę w dal. Z╠çyczymy Wam samych pie╠Ęknych dni, wspania┼éych chwil. Spe┼énienia w z╠çyciu prywatnym jak i zawodowym. Odpocznijcie, przeczytajcie ksia╠Ęz╠çke╠Ę, pos╠üwie╠Ęc╠ücie chwile╠Ę dla siebie. To jest WASZ dzien╠ü. I nie zapominajcie nigdy, z╠çe si┼éa jest kobieta╠Ę.
­čĺÉÔŁĄ´ŞĆ