Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego

Dzisiaj (10.12.2020) odbyły się uzupełniające wybory do Samorządu Studenckiego UKW.
Wybory zostały przeprowadzone przez system USOS w godzinach 8:00 – 20:00

Gratulujemy Kandydatom zdobytego poparcia i cieszymy się z Waszej decyzji o dołączeniu do grona Samorządu Studenckiego.
Liczymy na owocną współprace i zaangażowanie w reprezentowanie Studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy