Składanie wniosków o stypendia

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2020/2021 logowanie na zapomogi i wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, socjalne, dla osób niepełnosprawnych) będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach od 13 listopada – 23 listopada 2020 r.

Dokumenty wymagane do otrzymania stypendium załączamy w systemie Usosweb. Wypełniony i zarejestrowany w systemie Usosweb wniosek należy wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem do dnia 24 listopada 2020 r. na poniżej wymienione adresy:

 • stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium rektora  dla najlepszych doktorantów, zapomogi:
  Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
  adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), pokój 1
  85-096 Bydgoszcz
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek E, pokój 013
  85-064 bydgoszcz.

Regulamin oraz katalog osiągnięć dostępny tutaj.